นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MeanKuma
Ico64
Kritsada Lakmuang
นักกิจการนักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kritsada.l

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_img_8308 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_8308.jpg","created_at":"2015/08/05 10:53:47 +0700","asset_updated_at":"2015/08/05 10:53:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/05 10:53:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","asset_file_size":422510,"modified_at":"2015/08/05 10:53:51 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54133,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_img_8303 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_8303.jpg","created_at":"2015/08/05 10:53:29 +0700","asset_updated_at":"2015/08/05 10:53:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/05 10:53:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","asset_file_size":409921,"modified_at":"2015/08/05 10:53:30 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54132,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_img_8275 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_8275.jpg","created_at":"2015/08/05 10:20:31 +0700","asset_updated_at":"2015/08/05 10:20:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/05 10:20:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","asset_file_size":417676,"modified_at":"2015/08/05 10:20:34 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54131,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_img_8271 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_8271.jpg","created_at":"2015/08/05 10:20:14 +0700","asset_updated_at":"2015/08/05 10:20:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/05 10:20:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","asset_file_size":424804,"modified_at":"2015/08/05 10:20:18 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54130,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_img_8269 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_8269.jpg","created_at":"2015/08/05 10:19:42 +0700","asset_updated_at":"2015/08/05 10:19:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/05 10:19:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","asset_file_size":435782,"modified_at":"2015/08/05 10:19:47 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54129,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_img_8254 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_8254.JPG","created_at":"2015/08/05 10:13:39 +0700","asset_updated_at":"2015/08/05 10:13:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/05 10:13:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e13\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e43\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28","asset_file_size":269334,"modified_at":"2015/08/05 10:13:40 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54128,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4.jpg","created_at":"2015/08/05 10:01:25 +0700","asset_updated_at":"2015/08/05 10:01:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/05 10:01:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e13\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e43\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28","asset_file_size":235304,"modified_at":"2015/08/05 10:01:30 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54127,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_img_8241 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_8241.jpg","created_at":"2015/08/05 09:51:21 +0700","asset_updated_at":"2015/08/05 09:51:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/05 09:51:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e13\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e43\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28","asset_file_size":273608,"modified_at":"2015/08/05 09:51:23 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54126,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_img_8238 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_8238.jpg","created_at":"2015/08/05 09:50:07 +0700","asset_updated_at":"2015/08/05 09:50:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/05 09:50:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e13\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e43\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28","asset_file_size":328989,"modified_at":"2015/08/05 09:50:12 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54125,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: