นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MeanKuma
Ico64
Kritsada Lakmuang
นักกิจการนักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kritsada.l

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_img_8226 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_8226.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1562,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","created_at":"2015/08/05 11:37:24 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/05 11:37:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/05 11:37:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/05 11:37:25 +0700","id":54142,"asset_file_size":344057}
  • Small_img_8522 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_8522.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1562,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","created_at":"2015/08/05 11:23:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/05 11:23:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/05 11:23:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/05 11:23:57 +0700","id":54141,"asset_file_size":380928}
  • Small_img_8521 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_8521.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1562,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","created_at":"2015/08/05 11:23:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/05 11:23:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/05 11:23:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/05 11:23:36 +0700","id":54140,"asset_file_size":449278}
  • Small_img_8455 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_8455.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1562,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","created_at":"2015/08/05 11:23:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/05 11:23:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/05 11:23:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/05 11:23:16 +0700","id":54139,"asset_file_size":333581}
  • Small_img_8451 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_8451.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1562,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","created_at":"2015/08/05 11:22:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/05 11:22:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/05 11:22:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/05 11:22:55 +0700","id":54138,"asset_file_size":339995}
  • Small_img_8415 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_8415.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1562,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","created_at":"2015/08/05 11:18:29 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/05 11:18:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/05 11:18:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/05 11:18:34 +0700","id":54137,"asset_file_size":389473}
  • Small_img_8392 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_8392.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1562,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","created_at":"2015/08/05 11:03:19 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/05 11:03:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/05 11:03:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/05 11:03:19 +0700","id":54136,"asset_file_size":367179}
  • Small_img_8345 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_8345.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1562,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","created_at":"2015/08/05 10:54:31 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/05 10:54:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/05 10:54:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/05 10:54:32 +0700","id":54135,"asset_file_size":391410}
  • Small_img_8344 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_8344.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1562,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","created_at":"2015/08/05 10:54:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/05 10:54:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/05 10:54:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/05 10:54:12 +0700","id":54134,"asset_file_size":407790}
ขนาดย่อ: