นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MeanKuma
Ico64
Kritsada Lakmuang
นักกิจการนักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kritsada.l

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_img_8226 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","asset_updated_at":"2015/08/05 11:37:23 +0700","asset_file_name":"IMG_8226.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54142,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":344057,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/08/05 11:37:24 +0700","modified_at":"2015/08/05 11:37:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/05 11:37:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_img_8522 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","asset_updated_at":"2015/08/05 11:23:56 +0700","asset_file_name":"IMG_8522.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54141,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":380928,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/08/05 11:23:56 +0700","modified_at":"2015/08/05 11:23:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/05 11:23:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_img_8521 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","asset_updated_at":"2015/08/05 11:23:32 +0700","asset_file_name":"IMG_8521.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54140,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":449278,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/08/05 11:23:32 +0700","modified_at":"2015/08/05 11:23:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/05 11:23:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_img_8455 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","asset_updated_at":"2015/08/05 11:23:14 +0700","asset_file_name":"IMG_8455.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54139,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":333581,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/08/05 11:23:14 +0700","modified_at":"2015/08/05 11:23:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/05 11:23:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_img_8451 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","asset_updated_at":"2015/08/05 11:22:53 +0700","asset_file_name":"IMG_8451.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54138,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":339995,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/08/05 11:22:53 +0700","modified_at":"2015/08/05 11:22:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/05 11:22:55 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_img_8415 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","asset_updated_at":"2015/08/05 11:18:29 +0700","asset_file_name":"IMG_8415.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54137,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":389473,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/08/05 11:18:29 +0700","modified_at":"2015/08/05 11:18:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/05 11:18:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_img_8392 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","asset_updated_at":"2015/08/05 11:03:19 +0700","asset_file_name":"IMG_8392.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54136,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":367179,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/08/05 11:03:19 +0700","modified_at":"2015/08/05 11:03:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/05 11:03:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_img_8345 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","asset_updated_at":"2015/08/05 10:54:31 +0700","asset_file_name":"IMG_8345.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54135,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":391410,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/08/05 10:54:31 +0700","modified_at":"2015/08/05 10:54:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/05 10:54:32 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_img_8344 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","asset_updated_at":"2015/08/05 10:54:07 +0700","asset_file_name":"IMG_8344.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54134,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":407790,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/08/05 10:54:07 +0700","modified_at":"2015/08/05 10:54:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/05 10:54:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: