นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MeanKuma
Ico64
Kritsada Lakmuang
นักกิจการนักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kritsada.l

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_a9 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"a9.JPG","created_at":"2015/09/14 16:33:46 +0700","asset_updated_at":"2015/09/14 16:33:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:33:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_file_size":364546,"modified_at":"2015/09/14 16:33:50 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54803,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_a8 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"a8.JPG","created_at":"2015/09/14 16:33:25 +0700","asset_updated_at":"2015/09/14 16:33:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:33:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_file_size":381390,"modified_at":"2015/09/14 16:33:29 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54802,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_a7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"a7.JPG","created_at":"2015/09/14 16:33:03 +0700","asset_updated_at":"2015/09/14 16:33:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:33:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_file_size":371751,"modified_at":"2015/09/14 16:33:08 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54801,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_a6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"a6.jpg","created_at":"2015/09/14 16:32:39 +0700","asset_updated_at":"2015/09/14 16:32:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:32:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_file_size":312948,"modified_at":"2015/09/14 16:32:42 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54800,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_a5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"a5.jpg","created_at":"2015/09/14 16:30:25 +0700","asset_updated_at":"2015/09/14 16:30:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:30:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_file_size":323223,"modified_at":"2015/09/14 16:30:31 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54799,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_a4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"a4.jpg","created_at":"2015/09/14 16:23:02 +0700","asset_updated_at":"2015/09/14 16:23:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:23:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_file_size":295702,"modified_at":"2015/09/14 16:23:03 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54798,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_a3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"a3.jpg","created_at":"2015/09/14 16:22:27 +0700","asset_updated_at":"2015/09/14 16:22:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:22:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_file_size":314159,"modified_at":"2015/09/14 16:22:33 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54797,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_a2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"a2.jpg","created_at":"2015/09/14 16:20:16 +0700","asset_updated_at":"2015/09/14 16:20:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:20:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_file_size":299014,"modified_at":"2015/09/14 16:20:21 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54796,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_img_8227 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_8227.jpg","created_at":"2015/08/05 11:37:45 +0700","asset_updated_at":"2015/08/05 11:37:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/05 11:37:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","asset_file_size":340130,"modified_at":"2015/08/05 11:37:46 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54143,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: