นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MeanKuma
Ico64
Kritsada Lakmuang
นักกิจการนักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kritsada.l

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_c1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"c1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1562,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","created_at":"2015/09/14 16:49:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/09/14 16:49:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/14 16:49:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/14 16:49:17 +0700","id":54812,"asset_file_size":412082}
  • Small_a17 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"a17.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1562,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","created_at":"2015/09/14 16:38:51 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/09/14 16:38:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/14 16:38:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/14 16:38:54 +0700","id":54811,"asset_file_size":355695}
  • Small_a16 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"a16.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1562,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","created_at":"2015/09/14 16:38:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/09/14 16:38:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/14 16:38:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/14 16:38:28 +0700","id":54810,"asset_file_size":353350}
  • Small_a15 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"a15.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1562,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","created_at":"2015/09/14 16:38:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/09/14 16:38:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/14 16:38:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/14 16:38:12 +0700","id":54809,"asset_file_size":380605}
  • Small_a14 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"a14.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1562,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","created_at":"2015/09/14 16:37:48 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/09/14 16:37:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/14 16:37:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/14 16:37:51 +0700","id":54808,"asset_file_size":372521}
  • Small_a13 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"a13.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1562,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","created_at":"2015/09/14 16:37:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/09/14 16:37:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/14 16:37:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/14 16:37:20 +0700","id":54807,"asset_file_size":349467}
  • Small_a12 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"a12.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1562,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","created_at":"2015/09/14 16:36:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/09/14 16:36:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/14 16:36:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/14 16:36:59 +0700","id":54806,"asset_file_size":366204}
  • Small_a11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"a11.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1562,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","created_at":"2015/09/14 16:36:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/09/14 16:36:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/14 16:36:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/14 16:36:38 +0700","id":54805,"asset_file_size":364313}
  • Small_a10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"a10.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1562,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","created_at":"2015/09/14 16:34:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/09/14 16:34:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/14 16:34:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/14 16:34:06 +0700","id":54804,"asset_file_size":387658}
ขนาดย่อ: