นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MeanKuma
Ico64
Kritsada Lakmuang
นักกิจการนักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kritsada.l

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_kokmuang2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2015/10/01 13:54:09 +0700","asset_file_name":"Kokmuang2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54984,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":198139,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/10/01 13:54:09 +0700","modified_at":"2015/10/01 13:54:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/01 13:54:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_kokmuang1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2015/10/01 13:51:29 +0700","asset_file_name":"Kokmuang1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54983,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":295227,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/10/01 13:51:29 +0700","modified_at":"2015/10/01 13:51:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/01 13:51:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_12345 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_updated_at":"2015/09/25 09:35:04 +0700","asset_file_name":"12345.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54926,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":253593,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/09/25 09:35:04 +0700","modified_at":"2015/09/25 09:35:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/25 09:35:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_b5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_updated_at":"2015/09/14 16:53:13 +0700","asset_file_name":"b5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54818,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":229686,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/09/14 16:53:13 +0700","modified_at":"2015/09/14 16:53:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:53:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_b4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_updated_at":"2015/09/14 16:52:56 +0700","asset_file_name":"b4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54817,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":269500,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/09/14 16:52:56 +0700","modified_at":"2015/09/14 16:53:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:53:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_b3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_updated_at":"2015/09/14 16:52:30 +0700","asset_file_name":"b3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54816,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":322481,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/09/14 16:52:30 +0700","modified_at":"2015/09/14 16:52:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:52:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_b2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_updated_at":"2015/09/14 16:52:08 +0700","asset_file_name":"b2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54815,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":315515,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/09/14 16:52:08 +0700","modified_at":"2015/09/14 16:52:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:52:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_b1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_updated_at":"2015/09/14 16:51:52 +0700","asset_file_name":"b1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54814,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":217427,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/09/14 16:51:53 +0700","modified_at":"2015/09/14 16:51:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:51:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_c2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_updated_at":"2015/09/14 16:49:39 +0700","asset_file_name":"c2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54813,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":328095,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/09/14 16:49:39 +0700","modified_at":"2015/09/14 16:49:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:49:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: