นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MeanKuma
Ico64
Kritsada Lakmuang
นักกิจการนักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kritsada.l

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_kokmuang12 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2015/10/01 13:59:31 +0700","asset_file_name":"Kokmuang12.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54993,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":466850,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/10/01 13:59:32 +0700","modified_at":"2015/10/01 13:59:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/01 13:59:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_kokmuang10 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2015/10/01 13:59:13 +0700","asset_file_name":"Kokmuang10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54992,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":300077,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/10/01 13:59:13 +0700","modified_at":"2015/10/01 13:59:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/01 13:59:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_kokmuang9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2015/10/01 13:58:41 +0700","asset_file_name":"Kokmuang9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54991,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":291907,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/10/01 13:58:41 +0700","modified_at":"2015/10/01 13:58:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/01 13:58:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_kokmuang8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2015/10/01 13:58:15 +0700","asset_file_name":"Kokmuang8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54990,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":387379,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/10/01 13:58:15 +0700","modified_at":"2015/10/01 13:58:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/01 13:58:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_kokmuang7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2015/10/01 13:57:54 +0700","asset_file_name":"Kokmuang7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54989,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":436138,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/10/01 13:57:54 +0700","modified_at":"2015/10/01 13:58:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/01 13:58:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_kokmuang6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2015/10/01 13:55:51 +0700","asset_file_name":"Kokmuang6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54988,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":339908,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/10/01 13:55:51 +0700","modified_at":"2015/10/01 13:55:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/01 13:55:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_kokmuang5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2015/10/01 13:55:30 +0700","asset_file_name":"Kokmuang5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54987,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":421330,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/10/01 13:55:30 +0700","modified_at":"2015/10/01 13:55:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/01 13:55:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_kokmuang4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2015/10/01 13:55:12 +0700","asset_file_name":"Kokmuang4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54986,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":393399,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/10/01 13:55:12 +0700","modified_at":"2015/10/01 13:55:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/01 13:55:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_kokmuang3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2015/10/01 13:54:28 +0700","asset_file_name":"Kokmuang3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54985,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":404132,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/10/01 13:54:28 +0700","modified_at":"2015/10/01 13:54:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/01 13:54:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: