นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MeanKuma
Ico64
Kritsada Lakmuang
นักกิจการนักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kritsada.l

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_kokmuang12 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kokmuang12.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1562,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","created_at":"2015/10/01 13:59:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/10/01 13:59:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/10/01 13:59:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/10/01 13:59:34 +0700","id":54993,"asset_file_size":466850}
  • Small_kokmuang10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kokmuang10.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1562,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","created_at":"2015/10/01 13:59:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/10/01 13:59:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/10/01 13:59:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/10/01 13:59:18 +0700","id":54992,"asset_file_size":300077}
  • Small_kokmuang9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kokmuang9.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1562,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","created_at":"2015/10/01 13:58:41 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/10/01 13:58:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/10/01 13:58:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/10/01 13:58:41 +0700","id":54991,"asset_file_size":291907}
  • Small_kokmuang8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kokmuang8.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1562,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","created_at":"2015/10/01 13:58:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/10/01 13:58:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/10/01 13:58:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/10/01 13:58:16 +0700","id":54990,"asset_file_size":387379}
  • Small_kokmuang7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kokmuang7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1562,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","created_at":"2015/10/01 13:57:54 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/10/01 13:57:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/10/01 13:58:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/10/01 13:58:00 +0700","id":54989,"asset_file_size":436138}
  • Small_kokmuang6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kokmuang6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1562,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","created_at":"2015/10/01 13:55:51 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/10/01 13:55:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/10/01 13:55:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/10/01 13:55:53 +0700","id":54988,"asset_file_size":339908}
  • Small_kokmuang5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kokmuang5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1562,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","created_at":"2015/10/01 13:55:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/10/01 13:55:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/10/01 13:55:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/10/01 13:55:33 +0700","id":54987,"asset_file_size":421330}
  • Small_kokmuang4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kokmuang4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1562,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","created_at":"2015/10/01 13:55:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/10/01 13:55:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/10/01 13:55:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/10/01 13:55:17 +0700","id":54986,"asset_file_size":393399}
  • Small_kokmuang3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kokmuang3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1562,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","created_at":"2015/10/01 13:54:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/10/01 13:54:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/10/01 13:54:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/10/01 13:54:31 +0700","id":54985,"asset_file_size":404132}
ขนาดย่อ: