นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MeanKuma
Ico64
Kritsada Lakmuang
นักกิจการนักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kritsada.l

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_fritsdate2_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fritsDate2_1.JPG","created_at":"2015/10/02 14:07:37 +0700","asset_updated_at":"2015/10/02 14:07:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/02 14:07:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","asset_file_size":347852,"modified_at":"2015/10/02 14:07:41 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55009,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kokmuang20 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kokmuang20.jpg","created_at":"2015/10/01 14:02:31 +0700","asset_updated_at":"2015/10/01 14:02:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/01 14:02:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","asset_file_size":319297,"modified_at":"2015/10/01 14:02:35 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55001,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kokmuang19 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kokmuang19.jpg","created_at":"2015/10/01 14:02:10 +0700","asset_updated_at":"2015/10/01 14:02:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/01 14:02:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","asset_file_size":189676,"modified_at":"2015/10/01 14:02:14 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55000,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kokmuang18 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kokmuang18.jpg","created_at":"2015/10/01 14:01:49 +0700","asset_updated_at":"2015/10/01 14:01:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/01 14:01:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","asset_file_size":328313,"modified_at":"2015/10/01 14:01:53 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54999,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kokmuang17 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kokmuang17.jpg","created_at":"2015/10/01 14:01:27 +0700","asset_updated_at":"2015/10/01 14:01:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/01 14:01:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","asset_file_size":462706,"modified_at":"2015/10/01 14:01:33 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54998,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kokmuang16 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kokmuang16.jpg","created_at":"2015/10/01 14:01:02 +0700","asset_updated_at":"2015/10/01 14:01:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/01 14:01:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","asset_file_size":296135,"modified_at":"2015/10/01 14:01:07 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54997,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kokmuang15 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kokmuang15.jpg","created_at":"2015/10/01 14:00:42 +0700","asset_updated_at":"2015/10/01 14:00:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/01 14:00:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","asset_file_size":478817,"modified_at":"2015/10/01 14:00:46 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54996,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kokmuang14 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kokmuang14.jpg","created_at":"2015/10/01 14:00:19 +0700","asset_updated_at":"2015/10/01 14:00:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/01 14:00:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","asset_file_size":428445,"modified_at":"2015/10/01 14:00:20 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54995,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kokmuang13 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kokmuang13.jpg","created_at":"2015/10/01 13:59:59 +0700","asset_updated_at":"2015/10/01 13:59:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/01 14:00:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","asset_file_size":186048,"modified_at":"2015/10/01 14:00:05 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54994,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: