นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MeanKuma
Ico64
Kritsada Lakmuang
นักกิจการนักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kritsada.l

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_kunnapapnr3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_updated_at":"2017/05/30 15:03:47 +0700","asset_file_name":"KunnapapNR3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61139,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":108604,"media_folder_id":1562,"created_at":"2017/05/30 15:03:47 +0700","modified_at":"2017/05/30 15:03:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/30 15:03:48 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_kunnapapnr2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_updated_at":"2017/05/30 15:03:31 +0700","asset_file_name":"KunnapapNR2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61138,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":107029,"media_folder_id":1562,"created_at":"2017/05/30 15:03:31 +0700","modified_at":"2017/05/30 15:03:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/30 15:03:32 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_kunnapapnr1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_updated_at":"2017/05/30 15:03:16 +0700","asset_file_name":"KunnapapNR1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61137,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":153665,"media_folder_id":1562,"created_at":"2017/05/30 15:03:16 +0700","modified_at":"2017/05/30 15:03:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/30 15:03:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_bigcleaningsm10 {"member_only_commentable":false,"description":"BigCleaningSamo59","asset_updated_at":"2017/04/27 15:09:58 +0700","asset_file_name":"BigCleaningSM10.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60939,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":96414,"media_folder_id":1562,"created_at":"2017/04/27 15:09:58 +0700","modified_at":"2017/04/27 15:10:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 15:10:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_bigcleaningsm9 {"member_only_commentable":false,"description":"BigCleaningSamo59","asset_updated_at":"2017/04/27 15:09:41 +0700","asset_file_name":"BigCleaningSM9.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60938,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":118832,"media_folder_id":1562,"created_at":"2017/04/27 15:09:41 +0700","modified_at":"2017/04/27 15:09:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 15:09:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_bigcleaningsm8 {"member_only_commentable":false,"description":"BigCleaningSamo59","asset_updated_at":"2017/04/27 15:09:23 +0700","asset_file_name":"BigCleaningSM8.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60937,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":107694,"media_folder_id":1562,"created_at":"2017/04/27 15:09:23 +0700","modified_at":"2017/04/27 15:09:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 15:09:27 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_bigcleaningsm7 {"member_only_commentable":false,"description":"BigCleaningSamo59","asset_updated_at":"2017/04/27 15:09:04 +0700","asset_file_name":"BigCleaningSM7.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60936,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":131398,"media_folder_id":1562,"created_at":"2017/04/27 15:09:04 +0700","modified_at":"2017/04/27 15:09:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 15:09:06 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_bigcleaningsm6 {"member_only_commentable":false,"description":"BigCleaningSamo59","asset_updated_at":"2017/04/27 15:08:45 +0700","asset_file_name":"BigCleaningSM6.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60935,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":94395,"media_folder_id":1562,"created_at":"2017/04/27 15:08:45 +0700","modified_at":"2017/04/27 15:08:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 15:08:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_bigcleaningsm5 {"member_only_commentable":false,"description":"BigCleaningSamo59","asset_updated_at":"2017/04/27 15:08:23 +0700","asset_file_name":"BigCleaningSM5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60934,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":100645,"media_folder_id":1562,"created_at":"2017/04/27 15:08:23 +0700","modified_at":"2017/04/27 15:08:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 15:08:23 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: