นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MeanKuma
Ico64
Kritsada Lakmuang
นักกิจการนักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kritsada.l

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_fritsdate2_11 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","asset_updated_at":"2015/10/02 14:10:36 +0700","asset_file_name":"fritsDate2_11.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55018,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":388812,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/10/02 14:10:36 +0700","modified_at":"2015/10/02 14:10:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/02 14:10:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_fritsdate2_10 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","asset_updated_at":"2015/10/02 14:10:20 +0700","asset_file_name":"fritsDate2_10.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55017,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":446543,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/10/02 14:10:20 +0700","modified_at":"2015/10/02 14:10:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/02 14:10:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_fritsdate2_9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","asset_updated_at":"2015/10/02 14:09:45 +0700","asset_file_name":"fritsDate2_9.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55016,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":425920,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/10/02 14:09:45 +0700","modified_at":"2015/10/02 14:09:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/02 14:09:48 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_fritsdate2_8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","asset_updated_at":"2015/10/02 14:09:24 +0700","asset_file_name":"fritsDate2_8.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55015,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":397599,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/10/02 14:09:24 +0700","modified_at":"2015/10/02 14:09:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/02 14:09:27 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_fritsdate2_7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","asset_updated_at":"2015/10/02 14:09:07 +0700","asset_file_name":"fritsDate2_7.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55014,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":253803,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/10/02 14:09:07 +0700","modified_at":"2015/10/02 14:09:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/02 14:09:11 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_fritsdate2_6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","asset_updated_at":"2015/10/02 14:08:51 +0700","asset_file_name":"fritsDate2_6.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55013,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":279957,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/10/02 14:08:51 +0700","modified_at":"2015/10/02 14:08:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/02 14:08:55 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_fritsdate2_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","asset_updated_at":"2015/10/02 14:08:38 +0700","asset_file_name":"fritsDate2_4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55012,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":399369,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/10/02 14:08:38 +0700","modified_at":"2015/10/02 14:08:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/02 14:08:39 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_fritsdate2_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","asset_updated_at":"2015/10/02 14:08:08 +0700","asset_file_name":"fritsDate2_3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55011,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":441553,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/10/02 14:08:08 +0700","modified_at":"2015/10/02 14:08:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/02 14:08:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_fritsdate2_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","asset_updated_at":"2015/10/02 14:07:50 +0700","asset_file_name":"fritsDate2_2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55010,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":407603,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/10/02 14:07:50 +0700","modified_at":"2015/10/02 14:07:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/02 14:07:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: