นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MeanKuma
Ico64
Kritsada Lakmuang
นักกิจการนักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kritsada.l

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_conrnur4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c-\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25","asset_updated_at":"2015/12/08 15:04:35 +0700","asset_file_name":"CoNRNur4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55682,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":370938,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/12/08 15:04:35 +0700","modified_at":"2015/12/08 15:05:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/08 15:05:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_conrnur3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c-\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25","asset_updated_at":"2015/12/08 15:03:55 +0700","asset_file_name":"CoNRNur3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55681,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":453101,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/12/08 15:03:55 +0700","modified_at":"2015/12/08 15:04:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/08 15:04:46 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_conrnur2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c-\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25","asset_updated_at":"2015/12/08 15:03:30 +0700","asset_file_name":"CoNRNur2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55680,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":307730,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/12/08 15:03:31 +0700","modified_at":"2015/12/08 15:04:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/08 15:04:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_conrnur1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c-\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25","asset_updated_at":"2015/12/08 15:00:46 +0700","asset_file_name":"CoNRNur1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55679,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":359135,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/12/08 15:00:46 +0700","modified_at":"2015/12/08 15:00:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/08 15:00:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_fritsdate2_16 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","asset_updated_at":"2015/10/02 14:11:50 +0700","asset_file_name":"fritsDate2_16.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55023,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":276295,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/10/02 14:11:50 +0700","modified_at":"2015/10/02 14:11:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/02 14:11:55 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_fritsdate2_15 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","asset_updated_at":"2015/10/02 14:11:37 +0700","asset_file_name":"fritsDate2_15.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55022,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":357287,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/10/02 14:11:37 +0700","modified_at":"2015/10/02 14:11:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/02 14:11:39 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_fritsdate2_14 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","asset_updated_at":"2015/10/02 14:11:23 +0700","asset_file_name":"fritsDate2_14.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55021,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":337153,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/10/02 14:11:23 +0700","modified_at":"2015/10/02 14:11:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/02 14:11:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_fritsdate2_13 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","asset_updated_at":"2015/10/02 14:11:09 +0700","asset_file_name":"fritsDate2_13.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55020,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":415219,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/10/02 14:11:09 +0700","modified_at":"2015/10/02 14:11:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/02 14:11:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_fritsdate2_12 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","asset_updated_at":"2015/10/02 14:10:53 +0700","asset_file_name":"fritsDate2_12.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55019,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":375080,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/10/02 14:10:53 +0700","modified_at":"2015/10/02 14:10:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/02 14:10:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: