นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MeanKuma
Ico64
Kritsada Lakmuang
นักกิจการนักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kritsada.l

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_ccf01122558-1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c-\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25","asset_updated_at":"2015/12/08 15:31:50 +0700","asset_file_name":"CCF01122558-1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55691,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":261771,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/12/08 15:31:50 +0700","modified_at":"2015/12/08 15:45:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/08 15:45:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_conrnur12 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c-\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25","asset_updated_at":"2015/12/08 15:08:09 +0700","asset_file_name":"CoNRNur12.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55690,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":335007,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/12/08 15:08:09 +0700","modified_at":"2015/12/08 15:08:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/08 15:08:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_conrnur11 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c-\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25","asset_updated_at":"2015/12/08 15:07:50 +0700","asset_file_name":"CoNRNur11.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55689,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":335691,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/12/08 15:07:50 +0700","modified_at":"2015/12/08 15:07:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/08 15:07:55 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_conrnur10 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c-\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25","asset_updated_at":"2015/12/08 15:07:25 +0700","asset_file_name":"CoNRNur10.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55688,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":374625,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/12/08 15:07:25 +0700","modified_at":"2015/12/08 15:07:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/08 15:07:29 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_conrnur9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c-\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25","asset_updated_at":"2015/12/08 15:06:52 +0700","asset_file_name":"CoNRNur9.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55687,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":410010,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/12/08 15:06:52 +0700","modified_at":"2015/12/08 15:06:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/08 15:06:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_conrnur8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c-\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25","asset_updated_at":"2015/12/08 15:06:31 +0700","asset_file_name":"CoNRNur8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55686,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":359042,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/12/08 15:06:31 +0700","modified_at":"2015/12/08 15:06:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/08 15:06:32 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_conrnur7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c-\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25","asset_updated_at":"2015/12/08 15:06:08 +0700","asset_file_name":"CoNRNur7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55685,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":258207,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/12/08 15:06:08 +0700","modified_at":"2015/12/08 15:06:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/08 15:06:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_conrnur6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c-\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25","asset_updated_at":"2015/12/08 15:05:27 +0700","asset_file_name":"CoNRNur6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55684,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":337509,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/12/08 15:05:27 +0700","modified_at":"2015/12/08 15:06:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/08 15:06:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_conrnur5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c-\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25","asset_updated_at":"2015/12/08 15:05:02 +0700","asset_file_name":"CoNRNur5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55683,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":297372,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/12/08 15:05:02 +0700","modified_at":"2015/12/08 15:06:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/08 15:06:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: