นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MeanKuma
Ico64
Kritsada Lakmuang
นักกิจการนักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kritsada.l

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dekdee21 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 2558","asset_updated_at":"2016/01/12 15:16:42 +0700","asset_file_name":"dekdee21.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56158,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":290110,"media_folder_id":1562,"created_at":"2016/01/12 15:16:42 +0700","modified_at":"2016/01/12 15:16:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/12 15:16:46 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_cats {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 2558","asset_updated_at":"2016/01/12 15:16:06 +0700","asset_file_name":"cats.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56157,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":297359,"media_folder_id":1562,"created_at":"2016/01/12 15:16:06 +0700","modified_at":"2016/01/12 15:16:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/12 15:16:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_dekdee15 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 2558","asset_updated_at":"2016/01/12 10:45:00 +0700","asset_file_name":"dekdee15.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56154,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":256190,"media_folder_id":1562,"created_at":"2016/01/12 10:45:00 +0700","modified_at":"2016/01/12 10:45:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/12 10:45:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_dekdee14 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 2558","asset_updated_at":"2016/01/12 10:44:29 +0700","asset_file_name":"dekdee14.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56153,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":217390,"media_folder_id":1562,"created_at":"2016/01/12 10:44:29 +0700","modified_at":"2016/01/12 10:44:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/12 10:44:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_dekdee13 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 2558","asset_updated_at":"2016/01/12 10:44:03 +0700","asset_file_name":"dekdee13.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56152,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":257328,"media_folder_id":1562,"created_at":"2016/01/12 10:44:03 +0700","modified_at":"2016/01/12 10:44:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/12 10:44:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_dekdee12 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 2558","asset_updated_at":"2016/01/12 10:43:35 +0700","asset_file_name":"dekdee12.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56151,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":314480,"media_folder_id":1562,"created_at":"2016/01/12 10:43:35 +0700","modified_at":"2016/01/12 10:43:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/12 10:43:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_dekdee11 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 2558","asset_updated_at":"2016/01/12 10:43:11 +0700","asset_file_name":"dekdee11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56150,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":283598,"media_folder_id":1562,"created_at":"2016/01/12 10:43:11 +0700","modified_at":"2016/01/12 10:43:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/12 10:43:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_dekdee9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 2558","asset_updated_at":"2016/01/12 10:13:01 +0700","asset_file_name":"dekdee9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56149,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":243882,"media_folder_id":1562,"created_at":"2016/01/12 10:13:01 +0700","modified_at":"2016/01/12 10:13:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/12 10:13:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_dekdee8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 2558","asset_updated_at":"2016/01/12 10:12:31 +0700","asset_file_name":"dekdee8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56148,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":240822,"media_folder_id":1562,"created_at":"2016/01/12 10:12:31 +0700","modified_at":"2016/01/12 10:12:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/12 10:12:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: