นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MeanKuma
Ico64
Kritsada Lakmuang
นักกิจการนักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kritsada.l

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_bigcleaning6 {"member_only_commentable":false,"description":"bigcleaning58","asset_updated_at":"2016/02/23 09:40:31 +0700","asset_file_name":"BigCleaning6.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56715,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":403888,"media_folder_id":1562,"created_at":"2016/02/23 09:40:31 +0700","modified_at":"2016/02/23 09:40:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/23 09:40:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_bigcleaning5 {"member_only_commentable":false,"description":"bigcleaning58","asset_updated_at":"2016/02/23 09:40:10 +0700","asset_file_name":"BigCleaning5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56714,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":678021,"media_folder_id":1562,"created_at":"2016/02/23 09:40:10 +0700","modified_at":"2016/02/23 09:40:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/23 09:40:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_bigcleaning4 {"member_only_commentable":false,"description":"bigcleaning58","asset_updated_at":"2016/02/23 09:39:40 +0700","asset_file_name":"BigCleaning4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56713,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":503045,"media_folder_id":1562,"created_at":"2016/02/23 09:39:40 +0700","modified_at":"2016/02/23 09:39:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/23 09:39:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_bigcleaning3 {"member_only_commentable":false,"description":"bigcleaning58","asset_updated_at":"2016/02/23 09:39:17 +0700","asset_file_name":"BigCleaning3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56712,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":490749,"media_folder_id":1562,"created_at":"2016/02/23 09:39:17 +0700","modified_at":"2016/02/23 09:39:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/23 09:39:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_bigcleaning2 {"member_only_commentable":false,"description":"bigcleaning58","asset_updated_at":"2016/02/23 09:38:59 +0700","asset_file_name":"BigCleaning2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56711,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":228707,"media_folder_id":1562,"created_at":"2016/02/23 09:38:59 +0700","modified_at":"2016/02/23 09:39:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/23 09:39:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_bigcleaningsm1 {"member_only_commentable":false,"description":"bigcleaning58","asset_updated_at":"2016/02/23 09:38:34 +0700","asset_file_name":"BigCleaningSM1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56710,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":193194,"media_folder_id":1562,"created_at":"2016/02/23 09:38:34 +0700","modified_at":"2017/04/27 14:57:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 14:57:06 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_banku {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e18\u0e19\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2016/02/12 09:21:47 +0700","asset_file_name":"banku.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56576,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":272503,"media_folder_id":1562,"created_at":"2016/02/12 09:21:47 +0700","modified_at":"2016/02/12 09:21:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/12 09:21:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_123 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25 4 \u0e08\u0e2d\u0e1a \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 33","asset_updated_at":"2016/02/01 09:17:03 +0700","asset_file_name":"123.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56436,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":276585,"media_folder_id":1562,"created_at":"2016/02/01 09:17:03 +0700","modified_at":"2016/02/01 09:17:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/01 09:17:07 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_dekdee22 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 2558","asset_updated_at":"2016/01/12 15:18:22 +0700","asset_file_name":"dekdee22.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56159,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":285950,"media_folder_id":1562,"created_at":"2016/01/12 15:18:22 +0700","modified_at":"2016/01/12 15:18:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/12 15:18:27 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: