นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MeanKuma
Ico64
Kritsada Lakmuang
นักกิจการนักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kritsada.l

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_activity6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_updated_at":"2016/04/21 14:08:50 +0700","asset_file_name":"activity6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57585,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":261262,"media_folder_id":1562,"created_at":"2016/04/21 14:08:50 +0700","modified_at":"2016/04/21 14:08:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/21 14:08:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_activity5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_updated_at":"2016/04/21 14:08:30 +0700","asset_file_name":"activity5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57584,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":299109,"media_folder_id":1562,"created_at":"2016/04/21 14:08:30 +0700","modified_at":"2016/04/21 14:08:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/21 14:08:32 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_activity4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_updated_at":"2016/04/21 14:07:59 +0700","asset_file_name":"activity4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57583,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":344743,"media_folder_id":1562,"created_at":"2016/04/21 14:07:59 +0700","modified_at":"2016/04/21 14:08:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/21 14:08:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_activity3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_updated_at":"2016/04/21 14:07:42 +0700","asset_file_name":"activity3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57582,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":270343,"media_folder_id":1562,"created_at":"2016/04/21 14:07:42 +0700","modified_at":"2016/04/21 14:07:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/21 14:07:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_activity2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_updated_at":"2016/04/21 14:07:19 +0700","asset_file_name":"activity2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57581,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":267312,"media_folder_id":1562,"created_at":"2016/04/21 14:07:19 +0700","modified_at":"2016/04/21 14:07:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/21 14:07:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_activity1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_updated_at":"2016/04/21 14:06:51 +0700","asset_file_name":"activity1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57580,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":259900,"media_folder_id":1562,"created_at":"2016/04/21 14:06:51 +0700","modified_at":"2016/04/21 14:06:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/21 14:06:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_bigcleaning9 {"member_only_commentable":false,"description":"bigcleaning58","asset_updated_at":"2016/02/23 09:42:12 +0700","asset_file_name":"BigCleaning9.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56718,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":414469,"media_folder_id":1562,"created_at":"2016/02/23 09:42:12 +0700","modified_at":"2016/02/23 09:42:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/23 09:42:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_bigcleaning8 {"member_only_commentable":false,"description":"bigcleaning58","asset_updated_at":"2016/02/23 09:41:47 +0700","asset_file_name":"BigCleaning8.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56717,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":315924,"media_folder_id":1562,"created_at":"2016/02/23 09:41:47 +0700","modified_at":"2016/02/23 09:41:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/23 09:41:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_bigcleaning7 {"member_only_commentable":false,"description":"bigcleaning58","asset_updated_at":"2016/02/23 09:41:21 +0700","asset_file_name":"BigCleaning7.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56716,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":510185,"media_folder_id":1562,"created_at":"2016/02/23 09:41:22 +0700","modified_at":"2016/02/23 09:41:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/23 09:41:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: