นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MeanKuma
Ico64
Kritsada Lakmuang
นักกิจการนักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kritsada.l

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_tainode5 {"modified_at":"2016/06/07 10:33:33 +0700","id":58065,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tainode5.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 10:33:33 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","created_at":"2016/06/07 10:33:31 +0700","asset_updated_at":"2016/06/07 10:33:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":535939}
  • Small_tainode4 {"modified_at":"2016/06/07 10:33:17 +0700","id":58064,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tainode4.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 10:33:17 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","created_at":"2016/06/07 10:33:15 +0700","asset_updated_at":"2016/06/07 10:33:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":527873}
  • Small_tainode3 {"modified_at":"2016/06/07 10:33:01 +0700","id":58063,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tainode3.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 10:33:01 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","created_at":"2016/06/07 10:32:59 +0700","asset_updated_at":"2016/06/07 10:32:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":527349}
  • Small_tainode2 {"modified_at":"2016/06/07 10:32:45 +0700","id":58062,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tainode2.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 10:32:45 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","created_at":"2016/06/07 10:32:44 +0700","asset_updated_at":"2016/06/07 10:32:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":549757}
  • Small_tainode1 {"modified_at":"2016/06/07 10:32:29 +0700","id":58061,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tainode1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 10:32:29 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","created_at":"2016/06/07 10:32:24 +0700","asset_updated_at":"2016/06/07 10:32:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":875330}
  • Small_dscf5673 {"modified_at":"2016/04/21 14:40:56 +0700","id":57589,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF5673.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/21 14:40:56 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","created_at":"2016/04/21 14:40:53 +0700","asset_updated_at":"2016/04/21 14:40:53 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":305818}
  • Small_activity9 {"modified_at":"2016/04/21 14:10:26 +0700","id":57588,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"activity9.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/21 14:10:26 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","created_at":"2016/04/21 14:10:20 +0700","asset_updated_at":"2016/04/21 14:10:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":270409}
  • Small_activity8 {"modified_at":"2016/04/21 14:10:00 +0700","id":57587,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"activity8.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/21 14:10:00 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","created_at":"2016/04/21 14:09:59 +0700","asset_updated_at":"2016/04/21 14:09:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":271317}
  • Small_activity7 {"modified_at":"2016/04/21 14:09:14 +0700","id":57586,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"activity7.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/21 14:09:14 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","created_at":"2016/04/21 14:09:12 +0700","asset_updated_at":"2016/04/21 14:09:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":261127}
ขนาดย่อ: