นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MeanKuma
Ico64
Kritsada Lakmuang
นักกิจการนักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kritsada.l

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_tainode5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","asset_updated_at":"2016/06/07 10:33:31 +0700","asset_file_name":"tainode5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58065,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":535939,"media_folder_id":1562,"created_at":"2016/06/07 10:33:31 +0700","modified_at":"2016/06/07 10:33:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 10:33:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_tainode4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","asset_updated_at":"2016/06/07 10:33:15 +0700","asset_file_name":"tainode4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58064,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":527873,"media_folder_id":1562,"created_at":"2016/06/07 10:33:15 +0700","modified_at":"2016/06/07 10:33:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 10:33:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_tainode3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","asset_updated_at":"2016/06/07 10:32:59 +0700","asset_file_name":"tainode3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58063,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":527349,"media_folder_id":1562,"created_at":"2016/06/07 10:32:59 +0700","modified_at":"2016/06/07 10:33:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 10:33:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_tainode2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","asset_updated_at":"2016/06/07 10:32:44 +0700","asset_file_name":"tainode2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58062,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":549757,"media_folder_id":1562,"created_at":"2016/06/07 10:32:44 +0700","modified_at":"2016/06/07 10:32:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 10:32:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_tainode1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","asset_updated_at":"2016/06/07 10:32:24 +0700","asset_file_name":"tainode1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58061,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":875330,"media_folder_id":1562,"created_at":"2016/06/07 10:32:24 +0700","modified_at":"2016/06/07 10:32:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 10:32:29 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_dscf5673 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_updated_at":"2016/04/21 14:40:53 +0700","asset_file_name":"DSCF5673.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57589,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":305818,"media_folder_id":1562,"created_at":"2016/04/21 14:40:53 +0700","modified_at":"2016/04/21 14:40:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/21 14:40:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_activity9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_updated_at":"2016/04/21 14:10:20 +0700","asset_file_name":"activity9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57588,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":270409,"media_folder_id":1562,"created_at":"2016/04/21 14:10:20 +0700","modified_at":"2016/04/21 14:10:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/21 14:10:26 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_activity8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_updated_at":"2016/04/21 14:09:58 +0700","asset_file_name":"activity8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57587,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":271317,"media_folder_id":1562,"created_at":"2016/04/21 14:09:59 +0700","modified_at":"2016/04/21 14:10:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/21 14:10:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_activity7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_updated_at":"2016/04/21 14:09:12 +0700","asset_file_name":"activity7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57586,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":261127,"media_folder_id":1562,"created_at":"2016/04/21 14:09:12 +0700","modified_at":"2016/04/21 14:09:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/21 14:09:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: