นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MeanKuma
Ico64
Kritsada Lakmuang
นักกิจการนักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kritsada.l

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_posters {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"posters.jpg","created_at":"2017/05/30 15:35:13 +0700","asset_updated_at":"2017/05/30 15:35:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/30 15:35:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":801628,"modified_at":"2017/05/30 15:35:18 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61148,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kunnapapnr11 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"KunnapapNR11.jpg","created_at":"2017/05/30 15:14:39 +0700","asset_updated_at":"2017/05/30 15:14:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/30 15:14:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":126937,"modified_at":"2017/05/30 15:14:43 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61147,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kunnapapnr10 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"KunnapapNR10.jpg","created_at":"2017/05/30 15:14:23 +0700","asset_updated_at":"2017/05/30 15:14:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/30 15:14:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":126191,"modified_at":"2017/05/30 15:14:27 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61146,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kunnapapnr9 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"KunnapapNR9.jpg","created_at":"2017/05/30 15:12:27 +0700","asset_updated_at":"2017/05/30 15:12:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/30 15:12:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":108726,"modified_at":"2017/05/30 15:12:30 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61145,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kunnapapnr8 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"KunnapapNR8.jpg","created_at":"2017/05/30 15:11:50 +0700","asset_updated_at":"2017/05/30 15:11:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/30 15:11:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":92544,"modified_at":"2017/05/30 15:11:54 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61144,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kunnapapnr7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"KunnapapNR7.jpg","created_at":"2017/05/30 15:11:32 +0700","asset_updated_at":"2017/05/30 15:11:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/30 15:11:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":103005,"modified_at":"2017/05/30 15:11:33 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61143,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kunnapapnr6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"KunnapapNR6.jpg","created_at":"2017/05/30 15:11:17 +0700","asset_updated_at":"2017/05/30 15:11:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/30 15:11:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":105628,"modified_at":"2017/05/30 15:11:22 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61142,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kunnapapnr5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"KunnapapNR5.jpg","created_at":"2017/05/30 15:05:01 +0700","asset_updated_at":"2017/05/30 15:05:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/30 15:05:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":104603,"modified_at":"2017/05/30 15:05:04 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61141,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kunnapapnr4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"KunnapapNR4.jpg","created_at":"2017/05/30 15:04:46 +0700","asset_updated_at":"2017/05/30 15:04:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/30 15:04:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":102189,"modified_at":"2017/05/30 15:04:51 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61140,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kunnapapnr3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"KunnapapNR3.jpg","created_at":"2017/05/30 15:03:47 +0700","asset_updated_at":"2017/05/30 15:03:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/30 15:03:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":108604,"modified_at":"2017/05/30 15:03:48 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61139,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kunnapapnr2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"KunnapapNR2.jpg","created_at":"2017/05/30 15:03:31 +0700","asset_updated_at":"2017/05/30 15:03:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/30 15:03:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":107029,"modified_at":"2017/05/30 15:03:32 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61138,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kunnapapnr1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"KunnapapNR1.JPG","created_at":"2017/05/30 15:03:16 +0700","asset_updated_at":"2017/05/30 15:03:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/30 15:03:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":153665,"modified_at":"2017/05/30 15:03:21 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61137,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_bigcleaningsm10 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BigCleaningSM10.JPG","created_at":"2017/04/27 15:09:58 +0700","asset_updated_at":"2017/04/27 15:09:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 15:10:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"BigCleaningSamo59","asset_file_size":96414,"modified_at":"2017/04/27 15:10:03 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60939,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_bigcleaningsm9 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BigCleaningSM9.JPG","created_at":"2017/04/27 15:09:41 +0700","asset_updated_at":"2017/04/27 15:09:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 15:09:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"BigCleaningSamo59","asset_file_size":118832,"modified_at":"2017/04/27 15:09:43 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60938,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_bigcleaningsm8 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BigCleaningSM8.JPG","created_at":"2017/04/27 15:09:23 +0700","asset_updated_at":"2017/04/27 15:09:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 15:09:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"BigCleaningSamo59","asset_file_size":107694,"modified_at":"2017/04/27 15:09:27 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60937,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_bigcleaningsm7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BigCleaningSM7.JPG","created_at":"2017/04/27 15:09:04 +0700","asset_updated_at":"2017/04/27 15:09:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 15:09:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"BigCleaningSamo59","asset_file_size":131398,"modified_at":"2017/04/27 15:09:06 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60936,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_bigcleaningsm6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BigCleaningSM6.JPG","created_at":"2017/04/27 15:08:45 +0700","asset_updated_at":"2017/04/27 15:08:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 15:08:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"BigCleaningSamo59","asset_file_size":94395,"modified_at":"2017/04/27 15:08:49 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60935,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_bigcleaningsm5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BigCleaningSM5.JPG","created_at":"2017/04/27 15:08:23 +0700","asset_updated_at":"2017/04/27 15:08:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 15:08:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"BigCleaningSamo59","asset_file_size":100645,"modified_at":"2017/04/27 15:08:23 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60934,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_bigcleaningsm4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BigCleaningSM4.JPG","created_at":"2017/04/27 15:08:01 +0700","asset_updated_at":"2017/04/27 15:08:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 15:08:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"BigCleaningSamo59","asset_file_size":108515,"modified_at":"2017/04/27 15:08:03 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60933,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_bigcleaningsm3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BigCleaningSM3.jpg","created_at":"2017/04/27 15:07:43 +0700","asset_updated_at":"2017/04/27 15:07:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 15:07:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"BigCleaningSamo59","asset_file_size":55673,"modified_at":"2017/04/27 15:07:47 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60932,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_bigcleaningsm2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BigCleaningSM2.jpg","created_at":"2017/04/27 15:07:25 +0700","asset_updated_at":"2017/04/27 15:07:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 15:07:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"BigCleaningSamo59","asset_file_size":59181,"modified_at":"2017/04/27 15:07:30 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60931,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_bigcleaningsm11 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BigCleaningSM11.jpg","created_at":"2017/04/27 15:06:57 +0700","asset_updated_at":"2017/04/27 15:06:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 15:06:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"BigCleaningSama59","asset_file_size":61473,"modified_at":"2017/04/27 15:06:59 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60930,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_4jobb {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4jobb.jpg","created_at":"2017/01/11 13:50:04 +0700","asset_updated_at":"2017/01/11 13:50:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/11 13:50:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35 4 \u0e08\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 34 ","asset_file_size":479862,"modified_at":"2017/01/11 13:50:08 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60024,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_4jobb13 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4jobb13.jpg","created_at":"2017/01/11 10:30:46 +0700","asset_updated_at":"2017/01/11 10:30:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/11 10:30:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35 4 \u0e08\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 34 ","asset_file_size":551235,"modified_at":"2017/01/11 10:30:51 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60023,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_4jobb12 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4jobb12.jpg","created_at":"2017/01/11 10:30:31 +0700","asset_updated_at":"2017/01/11 10:30:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/11 10:30:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35 4 \u0e08\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 34 ","asset_file_size":463049,"modified_at":"2017/01/11 10:30:36 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60022,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: