นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MeanKuma
Ico64
Kritsada Lakmuang
นักกิจการนักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kritsada.l

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_posters {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_updated_at":"2017/05/30 15:35:13 +0700","asset_file_name":"posters.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61148,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":801628,"media_folder_id":1562,"created_at":"2017/05/30 15:35:13 +0700","modified_at":"2017/05/30 15:35:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/30 15:35:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_kunnapapnr11 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_updated_at":"2017/05/30 15:14:39 +0700","asset_file_name":"KunnapapNR11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61147,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":126937,"media_folder_id":1562,"created_at":"2017/05/30 15:14:39 +0700","modified_at":"2017/05/30 15:14:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/30 15:14:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_kunnapapnr10 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_updated_at":"2017/05/30 15:14:23 +0700","asset_file_name":"KunnapapNR10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61146,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":126191,"media_folder_id":1562,"created_at":"2017/05/30 15:14:23 +0700","modified_at":"2017/05/30 15:14:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/30 15:14:27 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_kunnapapnr9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_updated_at":"2017/05/30 15:12:27 +0700","asset_file_name":"KunnapapNR9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61145,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":108726,"media_folder_id":1562,"created_at":"2017/05/30 15:12:27 +0700","modified_at":"2017/05/30 15:12:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/30 15:12:30 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_kunnapapnr8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_updated_at":"2017/05/30 15:11:50 +0700","asset_file_name":"KunnapapNR8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61144,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":92544,"media_folder_id":1562,"created_at":"2017/05/30 15:11:50 +0700","modified_at":"2017/05/30 15:11:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/30 15:11:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_kunnapapnr7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_updated_at":"2017/05/30 15:11:32 +0700","asset_file_name":"KunnapapNR7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61143,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":103005,"media_folder_id":1562,"created_at":"2017/05/30 15:11:32 +0700","modified_at":"2017/05/30 15:11:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/30 15:11:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_kunnapapnr6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_updated_at":"2017/05/30 15:11:17 +0700","asset_file_name":"KunnapapNR6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61142,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":105628,"media_folder_id":1562,"created_at":"2017/05/30 15:11:17 +0700","modified_at":"2017/05/30 15:11:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/30 15:11:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_kunnapapnr5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_updated_at":"2017/05/30 15:05:01 +0700","asset_file_name":"KunnapapNR5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61141,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":104603,"media_folder_id":1562,"created_at":"2017/05/30 15:05:01 +0700","modified_at":"2017/05/30 15:05:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/30 15:05:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_kunnapapnr4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_updated_at":"2017/05/30 15:04:46 +0700","asset_file_name":"KunnapapNR4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61140,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":102189,"media_folder_id":1562,"created_at":"2017/05/30 15:04:46 +0700","modified_at":"2017/05/30 15:04:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/30 15:04:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_kunnapapnr3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_updated_at":"2017/05/30 15:03:47 +0700","asset_file_name":"KunnapapNR3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61139,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":108604,"media_folder_id":1562,"created_at":"2017/05/30 15:03:47 +0700","modified_at":"2017/05/30 15:03:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/30 15:03:48 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_kunnapapnr2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_updated_at":"2017/05/30 15:03:31 +0700","asset_file_name":"KunnapapNR2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61138,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":107029,"media_folder_id":1562,"created_at":"2017/05/30 15:03:31 +0700","modified_at":"2017/05/30 15:03:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/30 15:03:32 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_kunnapapnr1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_updated_at":"2017/05/30 15:03:16 +0700","asset_file_name":"KunnapapNR1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61137,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":153665,"media_folder_id":1562,"created_at":"2017/05/30 15:03:16 +0700","modified_at":"2017/05/30 15:03:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/30 15:03:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_bigcleaningsm10 {"member_only_commentable":false,"description":"BigCleaningSamo59","asset_updated_at":"2017/04/27 15:09:58 +0700","asset_file_name":"BigCleaningSM10.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60939,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":96414,"media_folder_id":1562,"created_at":"2017/04/27 15:09:58 +0700","modified_at":"2017/04/27 15:10:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 15:10:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_bigcleaningsm9 {"member_only_commentable":false,"description":"BigCleaningSamo59","asset_updated_at":"2017/04/27 15:09:41 +0700","asset_file_name":"BigCleaningSM9.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60938,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":118832,"media_folder_id":1562,"created_at":"2017/04/27 15:09:41 +0700","modified_at":"2017/04/27 15:09:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 15:09:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_bigcleaningsm8 {"member_only_commentable":false,"description":"BigCleaningSamo59","asset_updated_at":"2017/04/27 15:09:23 +0700","asset_file_name":"BigCleaningSM8.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60937,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":107694,"media_folder_id":1562,"created_at":"2017/04/27 15:09:23 +0700","modified_at":"2017/04/27 15:09:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 15:09:27 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_bigcleaningsm7 {"member_only_commentable":false,"description":"BigCleaningSamo59","asset_updated_at":"2017/04/27 15:09:04 +0700","asset_file_name":"BigCleaningSM7.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60936,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":131398,"media_folder_id":1562,"created_at":"2017/04/27 15:09:04 +0700","modified_at":"2017/04/27 15:09:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 15:09:06 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_bigcleaningsm6 {"member_only_commentable":false,"description":"BigCleaningSamo59","asset_updated_at":"2017/04/27 15:08:45 +0700","asset_file_name":"BigCleaningSM6.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60935,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":94395,"media_folder_id":1562,"created_at":"2017/04/27 15:08:45 +0700","modified_at":"2017/04/27 15:08:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 15:08:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_bigcleaningsm5 {"member_only_commentable":false,"description":"BigCleaningSamo59","asset_updated_at":"2017/04/27 15:08:23 +0700","asset_file_name":"BigCleaningSM5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60934,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":100645,"media_folder_id":1562,"created_at":"2017/04/27 15:08:23 +0700","modified_at":"2017/04/27 15:08:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 15:08:23 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_bigcleaningsm4 {"member_only_commentable":false,"description":"BigCleaningSamo59","asset_updated_at":"2017/04/27 15:08:01 +0700","asset_file_name":"BigCleaningSM4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60933,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":108515,"media_folder_id":1562,"created_at":"2017/04/27 15:08:01 +0700","modified_at":"2017/04/27 15:08:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 15:08:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_bigcleaningsm3 {"member_only_commentable":false,"description":"BigCleaningSamo59","asset_updated_at":"2017/04/27 15:07:43 +0700","asset_file_name":"BigCleaningSM3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60932,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":55673,"media_folder_id":1562,"created_at":"2017/04/27 15:07:43 +0700","modified_at":"2017/04/27 15:07:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 15:07:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_bigcleaningsm2 {"member_only_commentable":false,"description":"BigCleaningSamo59","asset_updated_at":"2017/04/27 15:07:25 +0700","asset_file_name":"BigCleaningSM2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60931,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":59181,"media_folder_id":1562,"created_at":"2017/04/27 15:07:25 +0700","modified_at":"2017/04/27 15:07:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 15:07:30 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_bigcleaningsm11 {"member_only_commentable":false,"description":"BigCleaningSama59","asset_updated_at":"2017/04/27 15:06:57 +0700","asset_file_name":"BigCleaningSM11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60930,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61473,"media_folder_id":1562,"created_at":"2017/04/27 15:06:57 +0700","modified_at":"2017/04/27 15:06:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 15:06:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_4jobb {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35 4 \u0e08\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 34 ","asset_updated_at":"2017/01/11 13:50:04 +0700","asset_file_name":"4jobb.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60024,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":479862,"media_folder_id":1562,"created_at":"2017/01/11 13:50:04 +0700","modified_at":"2017/01/11 13:50:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/11 13:50:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_4jobb13 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35 4 \u0e08\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 34 ","asset_updated_at":"2017/01/11 10:30:46 +0700","asset_file_name":"4jobb13.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60023,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":551235,"media_folder_id":1562,"created_at":"2017/01/11 10:30:46 +0700","modified_at":"2017/01/11 10:30:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/11 10:30:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_4jobb12 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35 4 \u0e08\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 34 ","asset_updated_at":"2017/01/11 10:30:31 +0700","asset_file_name":"4jobb12.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60022,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":463049,"media_folder_id":1562,"created_at":"2017/01/11 10:30:31 +0700","modified_at":"2017/01/11 10:30:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/11 10:30:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_4jobb11 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35 4 \u0e08\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 34 ","asset_updated_at":"2017/01/11 10:30:07 +0700","asset_file_name":"4jobb11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60021,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":515308,"media_folder_id":1562,"created_at":"2017/01/11 10:30:07 +0700","modified_at":"2017/01/11 10:30:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/11 10:30:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_4jobb10 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35 4 \u0e08\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 34 ","asset_updated_at":"2017/01/11 10:29:52 +0700","asset_file_name":"4jobb10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60020,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":476023,"media_folder_id":1562,"created_at":"2017/01/11 10:29:52 +0700","modified_at":"2017/01/11 10:29:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/11 10:29:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_4jobb9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35 4 \u0e08\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 34 ","asset_updated_at":"2017/01/11 10:29:25 +0700","asset_file_name":"4jobb9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60019,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":518493,"media_folder_id":1562,"created_at":"2017/01/11 10:29:25 +0700","modified_at":"2017/01/11 10:29:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/11 10:29:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_4jobb8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35 4 \u0e08\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 34 ","asset_updated_at":"2017/01/11 10:29:08 +0700","asset_file_name":"4jobb8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60018,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":487812,"media_folder_id":1562,"created_at":"2017/01/11 10:29:08 +0700","modified_at":"2017/01/11 10:29:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/11 10:29:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_4jobb7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35 4 \u0e08\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 34 ","asset_updated_at":"2017/01/11 10:28:52 +0700","asset_file_name":"4jobb7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60017,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":630628,"media_folder_id":1562,"created_at":"2017/01/11 10:28:52 +0700","modified_at":"2017/01/11 10:28:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/11 10:28:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_4jobb6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35 4 \u0e08\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 34 ","asset_updated_at":"2017/01/11 10:28:22 +0700","asset_file_name":"4jobb6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60016,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":535052,"media_folder_id":1562,"created_at":"2017/01/11 10:28:22 +0700","modified_at":"2017/01/11 10:28:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/11 10:28:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_4jobb5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35 4 \u0e08\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 34 ","asset_updated_at":"2017/01/11 10:27:45 +0700","asset_file_name":"4jobb5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60015,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":544883,"media_folder_id":1562,"created_at":"2017/01/11 10:27:45 +0700","modified_at":"2017/01/11 10:27:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/11 10:27:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_4jobb4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35 4 \u0e08\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 34 ","asset_updated_at":"2017/01/11 10:27:14 +0700","asset_file_name":"4jobb4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60014,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":536428,"media_folder_id":1562,"created_at":"2017/01/11 10:27:14 +0700","modified_at":"2017/01/11 10:27:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/11 10:27:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_4jobb3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35 4 \u0e08\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 34 ","asset_updated_at":"2017/01/11 10:26:58 +0700","asset_file_name":"4jobb3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60013,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":522129,"media_folder_id":1562,"created_at":"2017/01/11 10:26:58 +0700","modified_at":"2017/01/11 10:27:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/11 10:27:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_4jobb2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35 4 \u0e08\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 34 ","asset_updated_at":"2017/01/11 10:26:43 +0700","asset_file_name":"4jobb2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60012,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":605117,"media_folder_id":1562,"created_at":"2017/01/11 10:26:43 +0700","modified_at":"2017/01/11 10:26:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/11 10:26:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_4jobb1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35 4 \u0e08\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 34 ","asset_updated_at":"2017/01/11 10:24:09 +0700","asset_file_name":"4jobb1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60011,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":472065,"media_folder_id":1562,"created_at":"2017/01/11 10:24:09 +0700","modified_at":"2017/01/11 10:24:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/11 10:24:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: