นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MeanKuma
Ico64
Kritsada Lakmuang
นักกิจการนักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > kritsada.l

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_posters {"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/05/30 15:35:13 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","modified_at":"2017/05/30 15:35:18 +0700","last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","commentable":true,"created_at":"2017/05/30 15:35:13 +0700","asset_file_name":"posters.jpg","visibility":2,"updated_at":"2017/05/30 15:35:18 +0700","member_only_commentable":false,"comment_counter":0,"media_folder_id":1562,"asset_file_size":801628,"id":61148}
  • Small_kunnapapnr11 {"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/05/30 15:14:39 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","modified_at":"2017/05/30 15:14:43 +0700","last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","commentable":true,"created_at":"2017/05/30 15:14:39 +0700","asset_file_name":"KunnapapNR11.jpg","visibility":2,"updated_at":"2017/05/30 15:14:43 +0700","member_only_commentable":false,"comment_counter":0,"media_folder_id":1562,"asset_file_size":126937,"id":61147}
  • Small_kunnapapnr10 {"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/05/30 15:14:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","modified_at":"2017/05/30 15:14:27 +0700","last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","commentable":true,"created_at":"2017/05/30 15:14:23 +0700","asset_file_name":"KunnapapNR10.jpg","visibility":2,"updated_at":"2017/05/30 15:14:27 +0700","member_only_commentable":false,"comment_counter":0,"media_folder_id":1562,"asset_file_size":126191,"id":61146}
  • Small_kunnapapnr9 {"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/05/30 15:12:27 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","modified_at":"2017/05/30 15:12:30 +0700","last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","commentable":true,"created_at":"2017/05/30 15:12:27 +0700","asset_file_name":"KunnapapNR9.jpg","visibility":2,"updated_at":"2017/05/30 15:12:30 +0700","member_only_commentable":false,"comment_counter":0,"media_folder_id":1562,"asset_file_size":108726,"id":61145}
  • Small_kunnapapnr8 {"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/05/30 15:11:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","modified_at":"2017/05/30 15:11:54 +0700","last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","commentable":true,"created_at":"2017/05/30 15:11:50 +0700","asset_file_name":"KunnapapNR8.jpg","visibility":2,"updated_at":"2017/05/30 15:11:54 +0700","member_only_commentable":false,"comment_counter":0,"media_folder_id":1562,"asset_file_size":92544,"id":61144}
  • Small_kunnapapnr7 {"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/05/30 15:11:32 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","modified_at":"2017/05/30 15:11:33 +0700","last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","commentable":true,"created_at":"2017/05/30 15:11:32 +0700","asset_file_name":"KunnapapNR7.jpg","visibility":2,"updated_at":"2017/05/30 15:11:33 +0700","member_only_commentable":false,"comment_counter":0,"media_folder_id":1562,"asset_file_size":103005,"id":61143}
  • Small_kunnapapnr6 {"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/05/30 15:11:17 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","modified_at":"2017/05/30 15:11:22 +0700","last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","commentable":true,"created_at":"2017/05/30 15:11:17 +0700","asset_file_name":"KunnapapNR6.jpg","visibility":2,"updated_at":"2017/05/30 15:11:22 +0700","member_only_commentable":false,"comment_counter":0,"media_folder_id":1562,"asset_file_size":105628,"id":61142}
  • Small_kunnapapnr5 {"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/05/30 15:05:01 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","modified_at":"2017/05/30 15:05:04 +0700","last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","commentable":true,"created_at":"2017/05/30 15:05:01 +0700","asset_file_name":"KunnapapNR5.jpg","visibility":2,"updated_at":"2017/05/30 15:05:04 +0700","member_only_commentable":false,"comment_counter":0,"media_folder_id":1562,"asset_file_size":104603,"id":61141}
  • Small_kunnapapnr4 {"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/05/30 15:04:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","modified_at":"2017/05/30 15:04:51 +0700","last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","commentable":true,"created_at":"2017/05/30 15:04:46 +0700","asset_file_name":"KunnapapNR4.jpg","visibility":2,"updated_at":"2017/05/30 15:04:51 +0700","member_only_commentable":false,"comment_counter":0,"media_folder_id":1562,"asset_file_size":102189,"id":61140}
ขนาดย่อ: