นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล
Ico64
นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล
นักวิชาการศึกษา
งานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 0

  • Small_unity {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"UNITY.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1548,"visibility":2,"description":"UNITY PSU","created_at":"2016/02/01 16:07:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/01 16:07:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/01 16:07:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/01 16:07:27 +0700","id":56449,"asset_file_size":136663}
  • Small_12651134_914878268580533_199313525421623827_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12651134_914878268580533_199313525421623827_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1548,"visibility":2,"description":"lean","created_at":"2016/02/01 15:34:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/01 15:34:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/01 15:34:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/01 15:34:27 +0700","id":56448,"asset_file_size":46512}
  • Small_slide2 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"Slide2.GIF","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1548,"visibility":null,"description":"Slide2.GIF","created_at":"2015/11/17 10:31:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/11/17 10:31:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/11/17 10:31:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/11/17 10:31:33 +0700","id":55497,"asset_file_size":454187}
  • Small_slide1 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"Slide1.GIF","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1548,"visibility":null,"description":"Slide1.GIF","created_at":"2015/11/17 10:31:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/11/17 10:31:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/11/17 10:31:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/11/17 10:31:23 +0700","id":55496,"asset_file_size":458574}
  • Small_1622766_597709303649487_1661461699_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1622766_597709303649487_1661461699_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1548,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49\u0e43\u0e19\u0e28\u0e15\u0e27\u0e23\u0e23\u0e29\u0e17\u0e35\u0e4821","created_at":"2015/08/11 09:22:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/11 09:22:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/11 09:22:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/11 09:22:54 +0700","id":54243,"asset_file_size":275471}
  • Small_11054837_816277081773986_3706816475333263864_o {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11054837_816277081773986_3706816475333263864_o.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1548,"visibility":2,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e43\u0e083","created_at":"2015/08/11 09:17:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/11 09:17:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/11 09:17:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/11 09:17:28 +0700","id":54242,"asset_file_size":382937}
  • Small_11407313_817498754985152_7497916487980516188_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11407313_817498754985152_7497916487980516188_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1548,"visibility":2,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e43\u0e082","created_at":"2015/08/11 09:16:57 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/11 09:16:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/11 09:17:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/11 09:17:00 +0700","id":54241,"asset_file_size":102688}
  • Small_10537431_760327024032676_1009625364018900064_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"10537431_760327024032676_1009625364018900064_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1548,"visibility":2,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e43\u0e081","created_at":"2015/08/11 09:16:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/11 09:16:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/11 09:16:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/11 09:16:24 +0700","id":54240,"asset_file_size":104330}
  • Small_11755503_837503822984645_2431112782417721894_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11755503_837503822984645_2431112782417721894_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1548,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1b\u0e48\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e40\u0e25\u0e193","created_at":"2015/08/11 09:13:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/11 09:13:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/11 09:13:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/11 09:13:35 +0700","id":54239,"asset_file_size":112303}
ขนาดย่อ: