นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอ็ม คณะการแพทย์แผนไทย
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > kridsana.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:56:09 +0700","media_folder_id":959,"deleted_at":null,"asset_file_size":527872,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","id":21681,"created_at":"2010/03/11 15:24:27 +0700","asset_file_name":"TTMED_PSU.xls","updated_at":"2011/05/31 18:56:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:02 +0700","description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14\u0e04\u0e23\u0e38\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:51:19 +0700","media_folder_id":959,"deleted_at":null,"asset_file_size":75264,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","id":21246,"created_at":"2010/02/26 09:29:39 +0700","asset_file_name":"4.2.xls","updated_at":"2011/05/31 18:51:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:32 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25 KPIs \u0e23\u0e2d\u0e1a 9 \u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e44\u0e17\u0e22\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:46:42 +0700","media_folder_id":959,"deleted_at":null,"asset_file_size":97214,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/zip","id":20922,"created_at":"2010/02/11 16:27:42 +0700","asset_file_name":"reportACTform2-53.zip","updated_at":"2011/05/31 18:46:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:00 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e0e\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e07\u0e32\u0e19\u0e15\u0e32\u0e21\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e1b\u0e0e\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e18\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32\u0e04\u0e21 2552 - \u0e21\u0e01\u0e23\u0e32\u0e04\u0e21 2553\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e44\u0e17\u0e22\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:39:06 +0700","media_folder_id":959,"deleted_at":null,"asset_file_size":223744,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/msword","id":20232,"created_at":"2010/01/22 10:52:57 +0700","asset_file_name":"QAreport4-52.doc","updated_at":"2011/05/31 18:39:06 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":4,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:13 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 4/2552\u003C/p\u003E","last_commented_at":"2011/05/28 15:07:02 +0700","asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:38:58 +0700","media_folder_id":959,"deleted_at":null,"asset_file_size":97129,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/pdf","id":20207,"created_at":"2010/01/21 09:47:29 +0700","asset_file_name":"\u0e1e\u0e23\u0e1a\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e32\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e252523.pdf","updated_at":"2011/06/01 16:38:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:41 +0700","description":"\u0e1e\u0e23\u0e1a \u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e32\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 2523","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:38:59 +0700","media_folder_id":959,"deleted_at":null,"asset_file_size":50791,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/pdf","id":20206,"created_at":"2010/01/21 09:37:29 +0700","asset_file_name":"\u0e1e\u0e23\u0e1a.\u0e41\u0e1a\u0e48\u0e07\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19.pdf","updated_at":"2011/06/01 16:38:59 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:41 +0700","description":"\u003Cfont size=\"5\"\u003E\u003Cp align=\"left\"\u003E\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e1e.\u0e28.2550\u003C/p\u003E\u003C/font\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:37:24 +0700","media_folder_id":959,"deleted_at":null,"asset_file_size":153600,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","id":20062,"created_at":"2010/01/12 13:27:45 +0700","asset_file_name":"durablegoods54.xls","updated_at":"2011/05/31 18:37:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:00 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e23\u0e38\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e34\u0e08\u0e32\u0e23\u0e13\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e02\u0e2d\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 2554 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e44\u0e17\u0e22\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:37:20 +0700","media_folder_id":959,"deleted_at":null,"asset_file_size":31744,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","id":20057,"created_at":"2010/01/12 11:27:37 +0700","asset_file_name":"real_pay.xls","updated_at":"2011/05/31 18:37:20 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:58 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e22\u0e08\u0e48\u0e32\u0e22\u0e08\u0e23\u0e34\u0e07 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e44\u0e17\u0e22\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:36:50 +0700","media_folder_id":959,"deleted_at":null,"asset_file_size":11112137,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/pdf","id":20011,"created_at":"2010/01/11 14:59:10 +0700","asset_file_name":"PPTqmr4-2552.pdf","updated_at":"2011/05/31 18:36:50 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:54 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a \u0e1c\u0e25 KPIs\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: