นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > komsun.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_16387062_1810273568986314_1547851256435063020_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16387062_1810273568986314_1547851256435063020_n.jpg","created_at":"2017/01/27 10:41:31 +0700","asset_updated_at":"2017/01/27 10:41:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/27 10:41:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e02\u0e32\u0e14","asset_file_size":64896,"modified_at":"2017/01/27 10:41:33 +0700","media_folder_id":1575,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60145,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_16299355_1810273642319640_7282071281938841735_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16299355_1810273642319640_7282071281938841735_n.jpg","created_at":"2017/01/27 10:40:43 +0700","asset_updated_at":"2017/01/27 10:40:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/27 10:40:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e22\u0e37\u0e14\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e25\u0e07","asset_file_size":50273,"modified_at":"2017/01/27 10:40:47 +0700","media_folder_id":1575,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60144,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_16195792_1810273685652969_5517530845935998478_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16195792_1810273685652969_5517530845935998478_n.jpg","created_at":"2017/01/27 10:39:21 +0700","asset_updated_at":"2017/01/27 10:39:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/27 10:39:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e32\u0e29\u0e17\u0e23\u0e32\u0e22\u0e08\u0e31\u0e1a","asset_file_size":49733,"modified_at":"2017/01/27 10:39:25 +0700","media_folder_id":1575,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60143,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_16388377_1810273705652967_8921298122051586133_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16388377_1810273705652967_8921298122051586133_n.jpg","created_at":"2017/01/27 10:38:19 +0700","asset_updated_at":"2017/01/27 10:38:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/27 10:38:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e32\u0e29\u0e17\u0e23\u0e32\u0e22","asset_file_size":50660,"modified_at":"2017/01/27 10:38:24 +0700","media_folder_id":1575,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60142,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_16298988_1810273542319650_269873673762843686_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16298988_1810273542319650_269873673762843686_n.jpg","created_at":"2017/01/27 10:37:28 +0700","asset_updated_at":"2017/01/27 10:37:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/27 10:37:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e08\u0e31\u0e1atensile","asset_file_size":53641,"modified_at":"2017/01/27 10:37:33 +0700","media_folder_id":1575,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60141,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_16195779_1810273602319644_435958425506743330_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16195779_1810273602319644_435958425506743330_n.jpg","created_at":"2017/01/27 10:35:35 +0700","asset_updated_at":"2017/01/27 10:35:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/27 10:35:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e08\u0e31\u0e1a","asset_file_size":47222,"modified_at":"2017/01/27 10:35:36 +0700","media_folder_id":1575,"member_only_readable":true,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60140,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_p {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"p.jpg","created_at":"2016/04/17 16:46:17 +0700","asset_updated_at":"2016/04/17 16:46:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/17 16:46:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"compressivestrength","asset_file_size":101105,"modified_at":"2016/04/17 16:46:22 +0700","media_folder_id":1575,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57561,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_untitled {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Untitled.jpg","created_at":"2016/02/29 18:30:38 +0700","asset_updated_at":"2016/02/29 18:30:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/29 18:30:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"3","asset_file_size":35009,"modified_at":"2016/02/29 18:30:43 +0700","media_folder_id":1575,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56954,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_3333 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"3333.jpg","created_at":"2016/02/29 18:30:12 +0700","asset_updated_at":"2016/02/29 18:30:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/29 18:30:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"2","asset_file_size":27309,"modified_at":"2016/02/29 18:30:17 +0700","media_folder_id":1575,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56953,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: