นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เดียร์
Ico64
กิตติวรรณ ด้วงศรีทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
คณะการแพทย์แผนไทย
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > kittiwan.d

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:34:21 +0700","media_folder_id":366,"deleted_at":null,"asset_file_size":111577630,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/x-rar","id":16575,"created_at":"2009/08/13 13:45:43 +0700","asset_file_name":"\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e01\u0e48\u0e07.rar","updated_at":"2011/06/01 16:34:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:17 +0700","description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: