นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_only_register_can_comment {"comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2017/07/24 17:30:56 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2017/07/24 17:30:53 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/07/24 17:30:53 +0700","asset_file_name":"only_register_can_comment.png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"only_register_can_comment.png","media_folder_id":451,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/24 17:30:56 +0700","member_only_readable":false,"id":61454,"asset_file_size":10888,"asset_content_type":"image/png"}
  • Small_sk_rain_cummulative_02122016 {"comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2016/12/03 12:45:58 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2016/12/03 12:45:52 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2016/12/03 12:45:52 +0700","asset_file_name":"sk_rain_cummulative_02122016.png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"sk_rain_cummulative_02122016.png","media_folder_id":451,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/03 12:45:58 +0700","member_only_readable":false,"id":59818,"asset_file_size":37570,"asset_content_type":"image/png"}
  • Small_rain_auto_utaphoa_03122016_1200 {"comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2016/12/03 12:42:01 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2016/12/03 12:41:53 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2016/12/03 12:41:53 +0700","asset_file_name":"rain_auto_utaphoa_03122016_1200.png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"rain_auto_utaphoa_03122016_1200.png","media_folder_id":451,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/03 12:42:01 +0700","member_only_readable":false,"id":59817,"asset_file_size":348927,"asset_content_type":"image/png"}
  • Small_meth_sk_dec2016_007 {"comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2016/12/03 12:35:31 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2016/12/03 12:35:26 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2016/12/03 12:35:26 +0700","asset_file_name":"meth_sk_dec2016_007.gif","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"meth_sk_dec2016_007.gif","media_folder_id":451,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/03 12:35:31 +0700","member_only_readable":false,"id":59816,"asset_file_size":104418,"asset_content_type":"image/gif"}
  • Small_meth_sk_dec2016_006 {"comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2016/12/03 12:23:58 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2016/12/03 12:23:50 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2016/12/03 12:23:50 +0700","asset_file_name":"meth_sk_dec2016_006.gif","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"meth_sk_dec2016_006.gif","media_folder_id":451,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/03 12:23:58 +0700","member_only_readable":false,"id":59815,"asset_file_size":121611,"asset_content_type":"image/gif"}
  • Small_rain_southern_dec_003 {"comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2016/12/02 18:13:21 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2016/12/02 18:13:13 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2016/12/02 18:13:13 +0700","asset_file_name":"rain_southern_dec_003.jpg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"rain_southern_dec_003.jpg","media_folder_id":451,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/02 18:13:21 +0700","member_only_readable":false,"id":59810,"asset_file_size":327352,"asset_content_type":"image/jpeg"}
  • Small_rain_southern_dec_002 {"comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2016/12/02 12:14:18 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2016/12/02 12:14:13 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2016/12/02 12:14:13 +0700","asset_file_name":"rain_southern_dec_002.jpg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"rain_southern_dec_002.jpg","media_folder_id":451,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/02 12:14:18 +0700","member_only_readable":false,"id":59809,"asset_file_size":328808,"asset_content_type":"image/jpeg"}
  • Small_dpi26072016-08 {"comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2016/07/29 19:44:50 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2016/07/29 19:21:33 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2016/07/29 19:21:32 +0700","asset_file_name":"dpi26072016-08.png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"dpi26072016-08.png","media_folder_id":451,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/29 19:44:50 +0700","member_only_readable":false,"id":58871,"asset_file_size":54632,"asset_content_type":"image/png"}
  • Small_dpi26072016-07 {"comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2016/07/29 19:44:47 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2016/07/29 19:21:22 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2016/07/29 19:21:22 +0700","asset_file_name":"dpi26072016-07.png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"dpi26072016-07.png","media_folder_id":451,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/29 19:44:47 +0700","member_only_readable":false,"id":58870,"asset_file_size":36707,"asset_content_type":"image/png"}
ขนาดย่อ: