นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แม่ตัวด้วง
Ico64
kittima honghiranruang
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โรงพยาบาลทันตกรรม
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

หลัก > kittima.h

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_sdc11108 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e28\u0e23\u0e35\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e23","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:45 +0700","asset_file_name":"SDC11108.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":15121,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":379399,"media_folder_id":1076,"created_at":"2009/05/28 17:23:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:32:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:32:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_sdc11115 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e28\u0e23\u0e35\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e23","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:45 +0700","asset_file_name":"SDC11115.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":15120,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":489045,"media_folder_id":1076,"created_at":"2009/05/28 17:21:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:32:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:32:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_sdc11110 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e28\u0e23\u0e35\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e23","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:45 +0700","asset_file_name":"SDC11110.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":15119,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":417679,"media_folder_id":1076,"created_at":"2009/05/28 17:19:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:32:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:32:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_sdc11129 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e28\u0e23\u0e35\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e23","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:45 +0700","asset_file_name":"SDC11129.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":15118,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":365733,"media_folder_id":1076,"created_at":"2009/05/28 17:17:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:32:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:32:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_นรา {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e01\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e28\u0e23\u0e35\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e23","asset_updated_at":"2011/06/01 16:30:46 +0700","asset_file_name":"\u0e19\u0e23\u0e32.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":15117,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":156372,"media_folder_id":1076,"created_at":"2009/05/28 17:15:11 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:32:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:32:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_phuket6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:28 +0700","asset_file_name":"phuket6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":15047,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":206578,"media_folder_id":1076,"created_at":"2009/05/24 16:28:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:31:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:31:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_phuket5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:28 +0700","asset_file_name":"phuket5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":15046,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":198661,"media_folder_id":1076,"created_at":"2009/05/24 16:27:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:31:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:31:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_phuket4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:28 +0700","asset_file_name":"phuket4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":15045,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":184654,"media_folder_id":1076,"created_at":"2009/05/24 16:27:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:31:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:31:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_phuket3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:28 +0700","asset_file_name":"phuket3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":15044,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":188134,"media_folder_id":1076,"created_at":"2009/05/24 16:26:42 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:31:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:31:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: