นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บายศรี
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > khrongkwan.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_1008950vn9pbcqqay {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"1008950vn9pbcqqay.gif","created_at":"2014/10/09 10:34:06 +0700","asset_updated_at":"2014/10/09 10:34:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/10/09 11:03:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"star","asset_file_size":442,"modified_at":"2014/10/09 11:03:42 +0700","media_folder_id":1476,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":48951,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_hula-hooping {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Hula-Hooping.jpg","created_at":"2014/04/11 17:04:03 +0700","asset_updated_at":"2014/04/11 17:04:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/11 17:04:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"hula-hoop","asset_file_size":69516,"modified_at":"2014/04/11 17:04:19 +0700","media_folder_id":1476,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46054,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_favim {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Favim.com-9480.jpg","created_at":"2014/02/13 23:18:06 +0700","asset_updated_at":"2014/02/13 23:18:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/13 23:18:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"poor1","asset_file_size":27311,"modified_at":"2014/02/13 23:18:11 +0700","media_folder_id":1476,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44962,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dog-bite-shoes {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dog-bite-shoes.jpg","created_at":"2014/01/14 11:24:12 +0700","asset_updated_at":"2014/01/14 11:24:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/14 11:24:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"dog-bite-shoe","asset_file_size":35656,"modified_at":"2014/01/14 11:24:14 +0700","media_folder_id":1476,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44269,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_image {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image.jpg","created_at":"2013/12/31 21:47:51 +0700","asset_updated_at":"2013/12/31 21:47:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/31 21:47:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"2014","asset_file_size":221213,"modified_at":"2013/12/31 21:47:55 +0700","media_folder_id":1476,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44156,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_poster {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"poster.JPG","created_at":"2013/11/08 10:55:09 +0700","asset_updated_at":"2013/11/08 10:55:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/08 11:03:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"posterzero","asset_file_size":104722,"modified_at":"2013/11/08 11:03:48 +0700","media_folder_id":1476,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43560,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_poster {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"poster.GIF","created_at":"2013/11/04 12:26:40 +0700","asset_updated_at":"2013/11/04 12:26:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/04 13:03:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"poster","asset_file_size":53377,"modified_at":"2013/11/04 13:03:00 +0700","media_folder_id":1476,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43517,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_51ee04a4b2c65 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"51ee04a4b2c65.jpg","created_at":"2013/10/04 10:42:12 +0700","asset_updated_at":"2013/10/04 10:42:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/04 10:42:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"fly","asset_file_size":33606,"modified_at":"2013/10/04 10:42:13 +0700","media_folder_id":1476,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43072,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sh0149 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sh0149.jpg","created_at":"2013/10/03 13:48:50 +0700","asset_updated_at":"2013/10/03 13:48:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/03 13:48:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"leg2","asset_file_size":74168,"modified_at":"2013/10/03 13:48:52 +0700","media_folder_id":1476,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43065,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: