นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

khemarat
Ico64
khemarat bura

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Blog
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > khemarat.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_456 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2011/07/26 09:53:42 +0700","asset_file_name":"456.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28850,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":90782,"media_folder_id":350,"created_at":"2011/07/26 09:53:42 +0700","modified_at":"2011/07/26 09:53:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/26 09:53:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_123 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19","asset_updated_at":"2011/07/26 09:52:43 +0700","asset_file_name":"123.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28849,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":85030,"media_folder_id":350,"created_at":"2011/07/26 09:52:43 +0700","modified_at":"2011/07/26 09:52:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/26 09:52:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_วรรณีใส่กรอบ {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13\u0e35","asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:42 +0700","asset_file_name":"\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13\u0e35\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":27666,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":93572,"media_folder_id":350,"created_at":"2011/03/16 16:00:07 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:48:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:48:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_วรยา_ใส่กรอบjpg {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e23\u0e22\u0e32","asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:42 +0700","asset_file_name":"\u0e27\u0e23\u0e22\u0e32_\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1aJPG.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":27665,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":87291,"media_folder_id":350,"created_at":"2011/03/16 15:59:07 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:48:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:48:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_r687-28 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2a\u0e27\u0e22","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:32 +0700","asset_file_name":"R687-28.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":982,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":17518,"media_folder_id":350,"created_at":"2007/11/29 15:16:36 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_20060916_take%20care%20yourself {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","asset_file_name":"20060916_take%20care%20yourself.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":963,"last_commented_at":"2008/05/12 17:44:15 +0700","commentable":true,"asset_file_size":24176,"media_folder_id":350,"created_at":"2007/11/29 15:09:36 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:05 +0700","comment_counter":1,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: