นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > katwcedee.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_รูป4 {"asset_file_name":"\u0e23\u0e39\u0e1b4.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:32:06 +0700","media_folder_id":277,"description":"blackground","updated_at":"2011/06/01 15:32:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/21 16:09:06 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":40191,"id":657,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"\u0e23\u0e39\u0e1b 2.htm","visibility":null,"modified_at":"2007/11/21 11:27:50 +0700","media_folder_id":277,"description":"\u003Cp\u003Etest\u003C/p\u003E","updated_at":"2007/11/21 11:27:50 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"text/html","created_at":"2007/11/21 11:27:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":null,"id":653,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":null,"deleted_at":null,"asset_processing":null,"group_member_commentable":false}
  • Small_รูป1 {"asset_file_name":"\u0e23\u0e39\u0e1b1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:32:05 +0700","media_folder_id":277,"description":"\u003Cp\u003E\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/06/01 15:32:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/21 11:10:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":112339,"id":651,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"untitled.bmp","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:34:57 +0700","media_folder_id":277,"description":"pic","updated_at":"2011/05/31 14:34:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","created_at":"2007/11/19 11:58:42 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":52854,"id":568,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: