นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หยกมณี
Ico64
กันยปริณ ทองสามสี
นักวิชาการศึกษา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > kanyaprin.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19 \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e10\u0e32\u0e19\u0e02\u0e49\u0e2d 18.2 \u0e40\u0e01\u0e13\u0e11\u0e4c 1 ","asset_updated_at":"2012/01/06 15:51:54 +0700","asset_file_name":"Sustain-actionPlan2.doc","asset_content_type":"application/octet-stream","member_only_readable":false,"id":32688,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":49664,"media_folder_id":54,"created_at":"2012/01/06 15:51:54 +0700","modified_at":"2012/01/06 15:51:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/06 15:51:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_core02 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e19\u0e34\u0e22\u0e21\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e21\u0e48\u0e42\u0e08\u0e49","asset_updated_at":"2011/12/30 14:34:44 +0700","asset_file_name":"core02.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":32598,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":838007,"media_folder_id":54,"created_at":"2011/12/30 14:34:44 +0700","modified_at":"2011/12/30 14:34:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/30 14:34:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_20111221-09 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e21\u0e0a. 21 \u0e18.\u0e04. 54","asset_updated_at":"2011/12/30 14:02:43 +0700","asset_file_name":"20111221-09.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":32597,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":180978,"media_folder_id":54,"created_at":"2011/12/30 14:02:43 +0700","modified_at":"2011/12/30 14:02:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/30 14:02:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_20111221-07 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e21\u0e0a. 21 \u0e18.\u0e04. 54","asset_updated_at":"2011/12/30 14:02:25 +0700","asset_file_name":"20111221-07.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":32596,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":178604,"media_folder_id":54,"created_at":"2011/12/30 14:02:25 +0700","modified_at":"2011/12/30 14:02:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/30 14:02:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_20111221-04 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e21\u0e0a. 21 \u0e18.\u0e04. 54","asset_updated_at":"2011/12/30 14:01:57 +0700","asset_file_name":"20111221-04.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":32595,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":181250,"media_folder_id":54,"created_at":"2011/12/30 14:01:57 +0700","modified_at":"2011/12/30 14:02:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/30 14:02:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_20111221-01 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e21\u0e0a. 21 \u0e18.\u0e04. 54","asset_updated_at":"2011/12/30 14:01:32 +0700","asset_file_name":"20111221-01.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":32594,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":174922,"media_folder_id":54,"created_at":"2011/12/30 14:01:32 +0700","modified_at":"2011/12/30 14:01:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/30 14:01:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_nu {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e21\u0e19. 20 \u0e18.\u0e04. 54","asset_updated_at":"2011/12/30 14:00:53 +0700","asset_file_name":"NU.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":32593,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":188126,"media_folder_id":54,"created_at":"2011/12/30 14:00:53 +0700","modified_at":"2011/12/30 14:00:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/30 14:00:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e28.\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e25\u0e02\u0e32","asset_updated_at":"2011/11/27 13:08:45 +0700","asset_file_name":"1908-6363-0.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":31707,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":102433,"media_folder_id":54,"created_at":"2011/11/27 13:08:45 +0700","modified_at":"2011/11/27 13:08:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/27 13:08:48 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e1955","asset_updated_at":"2011/11/16 14:24:34 +0700","asset_file_name":"1900-6611-0.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":31376,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":137537,"media_folder_id":54,"created_at":"2011/11/16 14:24:34 +0700","modified_at":"2011/11/16 14:24:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/16 14:24:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: