นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กานต์พิชชา ฤทธิพฤกษ์
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kanpicha.r

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_1179236148 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:03 +0700","id":20943,"media_folder_id":1127,"commentable":true,"asset_file_name":"1179236148.gif","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 18:47:25 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/02/12 11:38:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:47:25 +0700","description":"\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07","asset_file_size":9319}
  • Small_dome1 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:41 +0700","id":20590,"media_folder_id":1127,"commentable":false,"asset_file_name":"dome1.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 18:42:56 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/02/02 15:05:53 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:42:56 +0700","description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e","asset_file_size":47644}
ขนาดย่อ: