นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > kanakorn.h

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_picture1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e04\u0e48\u0e32 SMTP2","asset_updated_at":"2013/06/05 14:00:03 +0700","asset_file_name":"Picture1.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":40405,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":30884,"media_folder_id":43,"created_at":"2013/06/05 14:00:03 +0700","modified_at":"2013/06/05 14:00:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/05 14:00:06 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_spam {"member_only_commentable":false,"description":"phishing 20121101","asset_updated_at":"2012/11/01 15:59:39 +0700","asset_file_name":"spam.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":36584,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":16330,"media_folder_id":43,"created_at":"2012/11/01 15:59:39 +0700","modified_at":"2012/11/01 16:03:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/01 16:03:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_phishing-email01 {"member_only_commentable":false,"description":"phishing01","asset_updated_at":"2012/03/23 10:09:11 +0700","asset_file_name":"phishing-email01.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":34298,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":87315,"media_folder_id":43,"created_at":"2012/03/23 10:09:11 +0700","modified_at":"2012/04/03 17:07:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/04/03 17:07:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_21 {"member_only_commentable":false,"description":"phishing email","asset_updated_at":"2012/03/23 09:42:05 +0700","asset_file_name":"21.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":34296,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":87315,"media_folder_id":43,"created_at":"2012/03/23 09:42:05 +0700","modified_at":"2012/04/03 17:07:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/04/03 17:07:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_filter05 {"member_only_commentable":false,"description":"filter05","asset_updated_at":"2012/03/15 10:55:51 +0700","asset_file_name":"filter05.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":34222,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":63398,"media_folder_id":43,"created_at":"2012/03/15 10:55:51 +0700","modified_at":"2012/03/15 10:55:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/15 10:55:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_filter04 {"member_only_commentable":false,"description":"filter04","asset_updated_at":"2012/03/15 10:55:31 +0700","asset_file_name":"filter04.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":34221,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":19738,"media_folder_id":43,"created_at":"2012/03/15 10:55:31 +0700","modified_at":"2012/03/15 10:55:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/15 10:55:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_filter03 {"member_only_commentable":false,"description":"filter03","asset_updated_at":"2012/03/15 10:55:13 +0700","asset_file_name":"filter03.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":34220,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":84855,"media_folder_id":43,"created_at":"2012/03/15 10:55:13 +0700","modified_at":"2012/03/15 10:55:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/15 10:55:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_filter02 {"member_only_commentable":false,"description":"filter02","asset_updated_at":"2012/03/15 10:54:54 +0700","asset_file_name":"filter02.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":34219,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":71917,"media_folder_id":43,"created_at":"2012/03/15 10:54:54 +0700","modified_at":"2012/03/15 10:54:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/15 10:54:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_filter01 {"member_only_commentable":false,"description":"filter01","asset_updated_at":"2012/03/15 10:54:21 +0700","asset_file_name":"filter01.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":34218,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":35617,"media_folder_id":43,"created_at":"2012/03/15 10:54:21 +0700","modified_at":"2012/03/15 10:54:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/15 10:54:23 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: