นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กมลทิพย์
Ico64
เจ้าหน้าที่ธุรการ กมลทิพย์ ทิพย์ จันทร์เกษร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kamontip.j

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_kamontip06112012_1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kamontip06112012_1.jpg","created_at":"2012/11/06 16:25:43 +0700","asset_updated_at":"2012/11/06 16:25:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/06 17:01:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e15\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e01\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e2d\u0e22","asset_file_size":12050,"modified_at":"2012/11/06 17:01:55 +0700","media_folder_id":1480,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":36618,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: