นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ยิ้ม
Ico64
กมลา หาญณรงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kammala.h

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_111 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"111.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1570,"visibility":2,"description":"111","created_at":"2017/02/01 11:55:51 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/01 11:55:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/02/01 11:55:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/02/01 11:55:56 +0700","id":60264,"asset_file_size":80648}
  • Small_ccc {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ccc.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1570,"visibility":2,"description":"ccc","created_at":"2017/02/01 11:33:17 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/01 11:33:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/02/01 11:33:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/02/01 11:33:22 +0700","id":60263,"asset_file_size":9399}
  • Small_bbb {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bbb.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1570,"visibility":2,"description":"bbb","created_at":"2017/02/01 11:32:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/01 11:32:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/02/01 11:32:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/02/01 11:32:50 +0700","id":60262,"asset_file_size":101148}
  • Small_666 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"666.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1570,"visibility":2,"description":"666","created_at":"2017/02/01 11:28:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/01 11:28:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/02/01 11:28:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/02/01 11:28:23 +0700","id":60261,"asset_file_size":14702}
  • Small_aa {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"aa.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1570,"visibility":2,"description":"3","created_at":"2017/02/01 11:07:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/01 11:07:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/02/01 11:07:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/02/01 11:07:20 +0700","id":60259,"asset_file_size":76331}
  • Small_12784751_10204892529193599_679147734_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12784751_10204892529193599_679147734_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1570,"visibility":2,"description":"l","created_at":"2016/03/04 18:49:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/03/04 18:49:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/03/04 18:49:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/03/04 18:49:48 +0700","id":56994,"asset_file_size":59744}
  • Small_12822243_10204892529553608_706297321_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12822243_10204892529553608_706297321_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1570,"visibility":2,"description":"r","created_at":"2016/03/04 18:31:51 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/03/04 18:31:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/03/04 18:33:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/03/04 18:33:00 +0700","id":56993,"asset_file_size":59744}
  • Small_12784383_10204892529433605_1357011372_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12784383_10204892529433605_1357011372_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1570,"visibility":2,"description":"g","created_at":"2016/03/04 18:31:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/03/04 18:31:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/03/04 18:31:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/03/04 18:31:18 +0700","id":56992,"asset_file_size":72740}
  • Small_12822056_10204892529713612_1438389521_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12822056_10204892529713612_1438389521_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1570,"visibility":2,"description":"f","created_at":"2016/03/04 18:30:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/03/04 18:30:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/03/04 18:30:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/03/04 18:30:42 +0700","id":56991,"asset_file_size":83193}
ขนาดย่อ: