นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ฃีวิตกับความหวัง
Ico64
นางสาว รวีย์รัชต์ *** รักขันธ์
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

Main > jureerat.ru

No folder found
  • Small_taiwan {"member_only_commentable":false,"description":"KIDE 2015","asset_updated_at":"2015/12/09 15:04:02 +0700","asset_file_name":"Taiwan.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55718,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":895394,"media_folder_id":1442,"created_at":"2015/12/09 15:04:02 +0700","modified_at":"2015/12/09 15:05:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/09 15:05:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_taiwan3 {"member_only_commentable":false,"description":"KIDE 2015","asset_updated_at":"2015/12/09 15:02:45 +0700","asset_file_name":"Taiwan3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55717,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":183047,"media_folder_id":1442,"created_at":"2015/12/09 15:02:45 +0700","modified_at":"2015/12/09 15:05:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/09 15:05:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_taiwan2 {"member_only_commentable":false,"description":"KIDE 2015","asset_updated_at":"2015/12/09 15:01:31 +0700","asset_file_name":"Taiwan2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55716,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":174418,"media_folder_id":1442,"created_at":"2015/12/09 15:01:31 +0700","modified_at":"2015/12/09 15:05:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/09 15:05:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_taiwan1 {"member_only_commentable":false,"description":"KIDE 2015","asset_updated_at":"2015/12/09 15:00:31 +0700","asset_file_name":"Taiwan1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55715,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":271227,"media_folder_id":1442,"created_at":"2015/12/09 15:00:31 +0700","modified_at":"2015/12/09 15:03:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/09 15:03:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_theera_e {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2015/09/14 15:33:41 +0700","asset_file_name":"theera_e.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54795,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":199083,"media_folder_id":1442,"created_at":"2015/09/14 15:33:41 +0700","modified_at":"2015/09/14 15:33:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 15:33:46 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_theera {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2015/09/14 15:33:12 +0700","asset_file_name":"theera.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54794,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":154902,"media_folder_id":1442,"created_at":"2015/09/14 15:33:12 +0700","modified_at":"2015/09/14 15:33:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 15:33:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_dsc_3164 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e01\u0e29\u0e35\u0e22\u0e13_piti","asset_updated_at":"2015/08/07 12:21:59 +0700","asset_file_name":"DSC_3164.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54203,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":368507,"media_folder_id":1442,"created_at":"2015/08/07 12:21:59 +0700","modified_at":"2015/08/07 12:22:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/07 12:22:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_dsc_3154 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e01\u0e29\u0e35\u0e22\u0e13_piti","asset_updated_at":"2015/08/07 12:21:29 +0700","asset_file_name":"DSC_3154.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54202,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":602451,"media_folder_id":1442,"created_at":"2015/08/07 12:21:29 +0700","modified_at":"2015/08/07 12:21:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/07 12:21:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_img_0197 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e01\u0e29\u0e35\u0e22\u0e13_wanchat","asset_updated_at":"2015/08/07 10:09:34 +0700","asset_file_name":"IMG_0197.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54201,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":270942,"media_folder_id":1442,"created_at":"2015/08/07 10:09:34 +0700","modified_at":"2015/08/07 10:09:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/07 10:09:39 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
Thumbnail Size: