นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ฃีวิตกับความหวัง
Ico64
นางสาว รวีย์รัชต์ *** รักขันธ์
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > jureerat.ru

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_stor {"member_only_commentable":false,"description":"stor","asset_updated_at":"2011/12/14 15:56:59 +0700","asset_file_name":"stor.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":32198,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":100768,"media_folder_id":1442,"created_at":"2011/12/14 15:56:59 +0700","modified_at":"2011/12/14 15:57:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/14 15:57:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_mangosteen1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21\u0e31\u0e07\u0e04\u0e38\u0e14","asset_updated_at":"2011/10/10 13:51:04 +0700","asset_file_name":"mangosteen1.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30671,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":18450,"media_folder_id":1442,"created_at":"2011/10/10 13:51:04 +0700","modified_at":"2011/10/10 13:51:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/10 13:51:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: