นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ฃีวิตกับความหวัง
Ico64
นางสาว รวีย์รัชต์ *** รักขันธ์
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > jureerat.ru

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dsc_0078_resize {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e01\u0e24\u0e29\u0e13\u0e32 ","asset_updated_at":"2012/09/11 22:34:23 +0700","asset_file_name":"DSC_0078_resize.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":35884,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":39349,"media_folder_id":1442,"created_at":"2012/09/11 22:34:23 +0700","modified_at":"2012/09/11 23:01:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/11 23:01:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_coconut_3 {"member_only_commentable":false,"description":"coconut_3","asset_updated_at":"2012/03/15 09:08:19 +0700","asset_file_name":"coconut_3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34194,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":30862,"media_folder_id":1442,"created_at":"2012/03/15 09:08:20 +0700","modified_at":"2012/03/15 09:08:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/15 09:08:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_coconut_2 {"member_only_commentable":false,"description":"coconut_2","asset_updated_at":"2012/03/15 09:07:53 +0700","asset_file_name":"coconut_2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34193,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":28160,"media_folder_id":1442,"created_at":"2012/03/15 09:07:53 +0700","modified_at":"2012/03/15 09:07:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/15 09:07:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_coconut_1 {"member_only_commentable":false,"description":"coconut","asset_updated_at":"2012/03/15 09:07:19 +0700","asset_file_name":"coconut_1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34192,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":27295,"media_folder_id":1442,"created_at":"2012/03/15 09:07:19 +0700","modified_at":"2012/03/15 09:07:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/15 09:07:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_tapping {"member_only_commentable":false,"description":"tapping","asset_updated_at":"2011/12/14 23:42:32 +0700","asset_file_name":"tapping.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":32206,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":446660,"media_folder_id":1442,"created_at":"2011/12/14 23:42:32 +0700","modified_at":"2011/12/14 23:42:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/14 23:42:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_knife {"member_only_commentable":false,"description":"knife","asset_updated_at":"2011/12/14 23:41:29 +0700","asset_file_name":"knife.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":32205,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":306421,"media_folder_id":1442,"created_at":"2011/12/14 23:41:29 +0700","modified_at":"2011/12/14 23:41:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/14 23:41:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_doubletex {"member_only_commentable":false,"description":"DoubleTex","asset_updated_at":"2011/12/14 23:39:03 +0700","asset_file_name":"DoubleTex.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":32204,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":441693,"media_folder_id":1442,"created_at":"2011/12/14 23:39:03 +0700","modified_at":"2011/12/14 23:39:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/14 23:39:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_let {"member_only_commentable":false,"description":"LET","asset_updated_at":"2011/12/14 23:33:36 +0700","asset_file_name":"LET.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":32203,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":385057,"media_folder_id":1442,"created_at":"2011/12/14 23:33:36 +0700","modified_at":"2011/12/14 23:33:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/14 23:33:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_rrimflow {"member_only_commentable":false,"description":"RRIMFLOW","asset_updated_at":"2011/12/14 23:32:01 +0700","asset_file_name":"RRIMFLOW.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":32202,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":449909,"media_folder_id":1442,"created_at":"2011/12/14 23:32:01 +0700","modified_at":"2011/12/14 23:32:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/14 23:32:07 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: