นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ฃีวิตกับความหวัง
Ico64
นางสาว รวีย์รัชต์ *** รักขันธ์
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > jureerat.ru

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_img_1402-horz-vert {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2013/02/02 11:53:41 +0700","asset_file_name":"IMG_1402-horz-vert.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38037,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":741422,"media_folder_id":1442,"created_at":"2013/02/02 11:53:41 +0700","modified_at":"2013/02/02 11:53:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/02 11:53:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_img_1394-horz-vert {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2013/02/02 11:53:18 +0700","asset_file_name":"IMG_1394-horz-vert.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38036,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":645068,"media_folder_id":1442,"created_at":"2013/02/02 11:53:18 +0700","modified_at":"2013/02/02 11:53:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/02 11:53:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_img_1389-horz {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2013/02/02 11:52:53 +0700","asset_file_name":"IMG_1389-horz.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38035,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":266890,"media_folder_id":1442,"created_at":"2013/02/02 11:52:53 +0700","modified_at":"2013/02/02 11:52:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/02 11:52:55 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_img_1387-horz-vert {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2013/02/02 11:52:13 +0700","asset_file_name":"IMG_1387-horz-vert.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38034,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":659066,"media_folder_id":1442,"created_at":"2013/02/02 11:52:13 +0700","modified_at":"2013/02/02 11:52:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/02 11:52:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_img_1382-horz-vert {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2013/02/02 11:51:38 +0700","asset_file_name":"IMG_1382-horz-vert.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38033,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":636710,"media_folder_id":1442,"created_at":"2013/02/02 11:51:38 +0700","modified_at":"2013/02/02 11:51:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/02 11:51:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_img_1378-horz-vert {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2013/02/02 11:50:59 +0700","asset_file_name":"IMG_1378-horz-vert.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38032,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":611793,"media_folder_id":1442,"created_at":"2013/02/02 11:50:59 +0700","modified_at":"2013/02/02 11:51:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/02 11:51:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_dsc_0012 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c \u0e14\u0e23.\u0e27\u0e34\u0e19\u0e34\u0e08 \u0e40\u0e2a\u0e23\u0e35\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e10","asset_updated_at":"2012/10/04 09:46:18 +0700","asset_file_name":"DSC_0012.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":36144,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":50547,"media_folder_id":1442,"created_at":"2012/10/04 09:46:19 +0700","modified_at":"2012/10/04 10:02:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/10/04 10:02:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_dsc_0002 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c \u0e14\u0e23.\u0e27\u0e34\u0e19\u0e34\u0e08 \u0e40\u0e2a\u0e23\u0e35\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e10","asset_updated_at":"2012/10/04 09:45:31 +0700","asset_file_name":"DSC_0002.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":36143,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":41361,"media_folder_id":1442,"created_at":"2012/10/04 09:45:31 +0700","modified_at":"2012/10/04 10:02:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/10/04 10:02:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_dsc_0082_resize {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e01\u0e24\u0e29\u0e13\u0e32 ","asset_updated_at":"2012/09/11 22:35:23 +0700","asset_file_name":"DSC_0082_resize.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":35885,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":71542,"media_folder_id":1442,"created_at":"2012/09/11 22:35:23 +0700","modified_at":"2012/09/11 23:01:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/11 23:01:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: