นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ฃีวิตกับความหวัง
Ico64
นางสาว รวีย์รัชต์ *** รักขันธ์
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > jureerat.ru

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_img_0165 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e01\u0e29\u0e35\u0e22\u0e13_wanchat","asset_updated_at":"2015/08/07 09:58:07 +0700","asset_file_name":"IMG_0165.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54199,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":250827,"media_folder_id":1442,"created_at":"2015/08/07 09:58:07 +0700","modified_at":"2015/08/07 09:58:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/07 09:58:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_ja5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e01\u0e29\u0e35\u0e22\u0e13\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2014/08/27 15:11:08 +0700","asset_file_name":"ja5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":48168,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":117174,"media_folder_id":1442,"created_at":"2014/08/27 15:11:08 +0700","modified_at":"2014/08/27 15:11:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/27 15:11:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_ja4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e01\u0e29\u0e35\u0e22\u0e13\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2014/08/27 15:09:06 +0700","asset_file_name":"ja4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":48167,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":129791,"media_folder_id":1442,"created_at":"2014/08/27 15:09:06 +0700","modified_at":"2014/08/27 15:09:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/27 15:09:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_ja3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e01\u0e29\u0e35\u0e22\u0e13\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2014/08/27 15:07:42 +0700","asset_file_name":"ja3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":48166,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":94111,"media_folder_id":1442,"created_at":"2014/08/27 15:07:42 +0700","modified_at":"2014/08/27 15:07:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/27 15:07:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_ja2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e01\u0e29\u0e35\u0e22\u0e13\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2014/08/27 15:06:30 +0700","asset_file_name":"ja2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":48165,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":141535,"media_folder_id":1442,"created_at":"2014/08/27 15:06:30 +0700","modified_at":"2014/08/27 15:06:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/27 15:06:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_ja1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e01\u0e29\u0e35\u0e22\u0e13\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2014/08/27 15:04:51 +0700","asset_file_name":"ja1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":48164,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":95796,"media_folder_id":1442,"created_at":"2014/08/27 15:04:51 +0700","modified_at":"2014/08/27 15:05:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/27 15:05:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2013/02/06 14:02:05 +0700","asset_file_name":"3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38073,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":56453,"media_folder_id":1442,"created_at":"2013/02/06 14:02:05 +0700","modified_at":"2013/02/06 14:02:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/06 14:02:07 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2013/02/06 14:01:24 +0700","asset_file_name":"2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38072,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":77902,"media_folder_id":1442,"created_at":"2013/02/06 14:01:24 +0700","modified_at":"2013/02/06 14:01:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/06 14:01:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"Taiwan","asset_updated_at":"2013/02/06 14:00:47 +0700","asset_file_name":"Taiwan5.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":38071,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65622,"media_folder_id":1442,"created_at":"2013/02/06 14:00:47 +0700","modified_at":"2015/12/08 18:25:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/08 18:25:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: