นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ฃีวิตกับความหวัง
Ico64
นางสาว รวีย์รัชต์ *** รักขันธ์
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > jureerat.ru

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_taiwan {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Taiwan.jpg","created_at":"2015/12/09 15:04:02 +0700","asset_updated_at":"2015/12/09 15:04:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/09 15:05:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"KIDE 2015","asset_file_size":895394,"modified_at":"2015/12/09 15:05:24 +0700","media_folder_id":1442,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55718,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_taiwan3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Taiwan3.jpg","created_at":"2015/12/09 15:02:45 +0700","asset_updated_at":"2015/12/09 15:02:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/09 15:05:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"KIDE 2015","asset_file_size":183047,"modified_at":"2015/12/09 15:05:18 +0700","media_folder_id":1442,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55717,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_taiwan2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Taiwan2.jpg","created_at":"2015/12/09 15:01:31 +0700","asset_updated_at":"2015/12/09 15:01:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/09 15:05:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"KIDE 2015","asset_file_size":174418,"modified_at":"2015/12/09 15:05:14 +0700","media_folder_id":1442,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55716,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_taiwan1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Taiwan1.jpg","created_at":"2015/12/09 15:00:31 +0700","asset_updated_at":"2015/12/09 15:00:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/09 15:03:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"KIDE 2015","asset_file_size":271227,"modified_at":"2015/12/09 15:03:53 +0700","media_folder_id":1442,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55715,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_theera_e {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"theera_e.jpg","created_at":"2015/09/14 15:33:41 +0700","asset_updated_at":"2015/09/14 15:33:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 15:33:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07","asset_file_size":199083,"modified_at":"2015/09/14 15:33:46 +0700","media_folder_id":1442,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54795,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_theera {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"theera.jpg","created_at":"2015/09/14 15:33:12 +0700","asset_updated_at":"2015/09/14 15:33:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 15:33:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07","asset_file_size":154902,"modified_at":"2015/09/14 15:33:15 +0700","media_folder_id":1442,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54794,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dsc_3164 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_3164.JPG","created_at":"2015/08/07 12:21:59 +0700","asset_updated_at":"2015/08/07 12:21:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/07 12:22:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e01\u0e29\u0e35\u0e22\u0e13_piti","asset_file_size":368507,"modified_at":"2015/08/07 12:22:05 +0700","media_folder_id":1442,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54203,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dsc_3154 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_3154.jpg","created_at":"2015/08/07 12:21:29 +0700","asset_updated_at":"2015/08/07 12:21:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/07 12:21:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e01\u0e29\u0e35\u0e22\u0e13_piti","asset_file_size":602451,"modified_at":"2015/08/07 12:21:34 +0700","media_folder_id":1442,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54202,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_img_0197 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_0197.JPG","created_at":"2015/08/07 10:09:34 +0700","asset_updated_at":"2015/08/07 10:09:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/07 10:09:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e01\u0e29\u0e35\u0e22\u0e13_wanchat","asset_file_size":270942,"modified_at":"2015/08/07 10:09:39 +0700","media_folder_id":1442,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54201,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: