นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > julaluk.r

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_ผลิต3n {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:02 +0700","id":4161,"media_folder_id":309,"commentable":true,"asset_file_name":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e153n.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/06/01 15:36:17 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/02/08 14:19:20 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:36:17 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e44\u0e1a\u0e42\u0e2d\u0e14\u0e35\u0e40\u0e0b\u0e25\u0e20\u0e32\u0e04\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u003C/p\u003E","asset_file_size":28864}
  • Small_การอบรมภาคทฤษฎี {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:02 +0700","id":4160,"media_folder_id":309,"commentable":true,"asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e20\u0e32\u0e04\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/06/01 15:36:18 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/02/08 14:18:13 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:36:18 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e20\u0e32\u0e04\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u003C/p\u003E","asset_file_size":942886}
  • Small_dscf0664 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:13 +0700","id":4159,"media_folder_id":309,"commentable":true,"asset_file_name":"DSCF0664.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:17:17 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/02/08 14:17:17 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:17:17 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e17\u0e35\u0e48\u0e23\u0e30\u0e25\u0e36\u0e01\u003C/p\u003E","asset_file_size":1006114}
  • Small_dscf0648 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:13 +0700","id":4158,"media_folder_id":309,"commentable":true,"asset_file_name":"DSCF0648.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:17:15 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/02/08 14:07:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:17:15 +0700","description":"\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e27\u0e38\u0e12\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23","asset_file_size":972872}
ขนาดย่อ: