นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Jirawat Sinchai
Ico64
Jirawat Sinchai

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > jirawat.si

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Ico64_s__14352395 {"member_only_commentable":false,"description":"location","asset_updated_at":"2017/01/27 15:42:53 +0700","asset_file_name":"S__14352395.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60151,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79278,"media_folder_id":1590,"created_at":"2017/01/27 15:42:53 +0700","modified_at":"2017/01/27 15:42:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/27 15:42:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Ico64_s__14352394 {"member_only_commentable":false,"description":"efilling","asset_updated_at":"2017/01/27 15:42:29 +0700","asset_file_name":"S__14352394.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60150,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65001,"media_folder_id":1590,"created_at":"2017/01/27 15:42:29 +0700","modified_at":"2017/01/27 15:42:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/27 15:42:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Ico64_s__14352393 {"member_only_commentable":false,"description":"ebook","asset_updated_at":"2017/01/27 15:42:06 +0700","asset_file_name":"S__14352393.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60149,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":128639,"media_folder_id":1590,"created_at":"2017/01/27 15:42:06 +0700","modified_at":"2017/01/27 15:42:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/27 15:42:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Ico64_s__14352392 {"member_only_commentable":false,"description":"rd news","asset_updated_at":"2017/01/27 15:40:59 +0700","asset_file_name":"S__14352392.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60148,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":67799,"media_folder_id":1590,"created_at":"2017/01/27 15:40:59 +0700","modified_at":"2017/01/27 15:41:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/27 15:41:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: