นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Jirawat Sinchai
Ico64
Jirawat Sinchai

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > jirawat.si

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_s__14352395 {"modified_at":"2017/01/27 15:42:56 +0700","id":60151,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"S__14352395.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/27 15:42:56 +0700","media_folder_id":1590,"description":"location","created_at":"2017/01/27 15:42:53 +0700","asset_updated_at":"2017/01/27 15:42:53 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":79278}
  • Small_s__14352394 {"modified_at":"2017/01/27 15:42:34 +0700","id":60150,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"S__14352394.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/27 15:42:34 +0700","media_folder_id":1590,"description":"efilling","created_at":"2017/01/27 15:42:29 +0700","asset_updated_at":"2017/01/27 15:42:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":65001}
  • Small_s__14352393 {"modified_at":"2017/01/27 15:42:08 +0700","id":60149,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"S__14352393.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/27 15:42:08 +0700","media_folder_id":1590,"description":"ebook","created_at":"2017/01/27 15:42:06 +0700","asset_updated_at":"2017/01/27 15:42:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":128639}
  • Small_s__14352392 {"modified_at":"2017/01/27 15:41:01 +0700","id":60148,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"S__14352392.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/27 15:41:01 +0700","media_folder_id":1590,"description":"rd news","created_at":"2017/01/27 15:40:59 +0700","asset_updated_at":"2017/01/27 15:40:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":67799}
ขนาดย่อ: