นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สาวช่างฝัน
Ico64
Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Main > jiraporn.l

No folder found
  • Small_m38297 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"m38297.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":353,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e2b\u0e07\u0e32 \u0e46","created_at":"2007/11/29 15:11:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:39:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:39:35 +0700","id":978,"asset_file_size":21003}
  • Small_m38295 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"m38295.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":353,"visibility":null,"description":"\u0e27\u0e34\u0e27\u0e2a\u0e27\u0e22 \u0e46","created_at":"2007/11/29 15:10:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:39:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:39:34 +0700","id":975,"asset_file_size":40402}
Thumbnail Size: