นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สาวช่างฝัน
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > jiraporn.l

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_m38297 {"modified_at":"2011/05/31 14:39:35 +0700","id":978,"asset_file_size":21003,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2007/11/29 15:11:45 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e2b\u0e07\u0e32 \u0e46","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":353,"updated_at":"2011/05/31 14:39:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:31 +0700","asset_file_name":"m38297.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_m38295 {"modified_at":"2011/05/31 14:39:34 +0700","id":975,"asset_file_size":40402,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2007/11/29 15:10:53 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e27\u0e34\u0e27\u0e2a\u0e27\u0e22 \u0e46","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":353,"updated_at":"2011/05/31 14:39:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:31 +0700","asset_file_name":"m38295.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: