นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > jiraporn.kh

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_tan {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"tan.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e15\u0e19\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u003C/p\u003E","created_at":"2010/08/20 16:14:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:17:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:17:29 +0700","id":24295,"asset_file_size":38655}
  • Small_rubbe1r {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rubbe1r.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e23\u0e04\u0e23\u0e32\u0e01\u0e02\u0e32\u0e27\u003C/p\u003E","created_at":"2010/08/20 14:59:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:17:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:17:29 +0700","id":24294,"asset_file_size":42106}
  • Small_gost {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gost.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e1e\u0e30","created_at":"2010/08/17 10:12:43 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:17:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:17:17 +0700","id":24256,"asset_file_size":76732}
  • Small_animal5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"animal5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e34\u0e15\u0e41\u0e04\u0e1b\u0e2b\u0e21\u0e39","created_at":"2010/08/17 09:43:07 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:17:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:17:16 +0700","id":24254,"asset_file_size":52381}
  • Small_animal4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"animal4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":null,"description":"\u0e41\u0e04\u0e1b\u0e2b\u0e21\u0e39","created_at":"2010/08/17 09:42:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:17:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:17:15 +0700","id":24253,"asset_file_size":62697}
  • Small_animal3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"animal3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e04\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","created_at":"2010/08/17 09:40:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:17:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:17:15 +0700","id":24252,"asset_file_size":65292}
  • Small_animal2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"animal2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e17\u0e33\u0e44\u0e2a\u0e49\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e49\u0e22\u0e27\u003C/p\u003E","created_at":"2010/08/17 09:37:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:17:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:17:15 +0700","id":24251,"asset_file_size":107377}
  • Small_egg {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"egg.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e44\u0e01\u0e48\u0e44\u0e02\u0e48\u003C/p\u003E","created_at":"2010/08/14 18:45:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:17:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:17:08 +0700","id":24237,"asset_file_size":98449}
  • Small_pest {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pest.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e14\u0e49\u0e27\u0e07\u0e21\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e32\u0e27\u003C/p\u003E","created_at":"2010/08/14 18:16:43 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:17:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:17:07 +0700","id":24236,"asset_file_size":105608}
ขนาดย่อ: