นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > jiraporn.kh

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_tomato_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"tomato_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e01\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e21\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e4c\u003C/p\u003E","created_at":"2011/05/20 15:48:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:40:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:40:47 +0700","id":28374,"asset_file_size":46118}
  • Small_socio_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"socio_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u003C/p\u003E","created_at":"2011/05/20 15:47:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:40:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:40:47 +0700","id":28373,"asset_file_size":61826}
  • Small_sadao1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sadao1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08-\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u003C/p\u003E","created_at":"2011/03/15 14:16:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:36:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:36:45 +0700","id":27646,"asset_file_size":51331}
  • Small_fullpaper {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fullpaper.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e21\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e4c\u003C/p\u003E","created_at":"2011/03/14 16:06:49 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:36:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:36:43 +0700","id":27637,"asset_file_size":56060}
  • Small_cer {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cer.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e23\u0e15\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19","created_at":"2011/02/08 16:18:49 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:34:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:34:26 +0700","id":27155,"asset_file_size":37235}
  • Small_kkh1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kkh1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e23\u0e15\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22","created_at":"2011/02/08 15:58:32 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:34:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:34:30 +0700","id":27153,"asset_file_size":503582}
  • Small_kku {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kku.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 12","created_at":"2011/02/08 15:50:03 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:34:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:34:26 +0700","id":27151,"asset_file_size":47936}
  • Small_poster {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"poster.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e14\u0e35\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u003C/p\u003E","created_at":"2010/10/15 14:54:19 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:23:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:23:06 +0700","id":25325,"asset_file_size":83066}
  • Small_biosice {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"biosice.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23","created_at":"2010/10/15 14:40:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:23:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:23:06 +0700","id":25324,"asset_file_size":91030}
ขนาดย่อ: