นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > jiraporn.kh

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_sayan {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"sayan.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07","created_at":"2011/08/05 15:05:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/08/05 15:05:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/08/29 09:25:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/08/29 09:25:27 +0700","id":28989,"asset_file_size":57026}
  • Small_manee {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"manee.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e2d.\u0e21\u0e13\u0e35\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c","created_at":"2011/08/05 15:05:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/08/05 15:05:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/08/05 15:05:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/08/05 15:05:09 +0700","id":28988,"asset_file_size":45994}
  • Small_yuthpong {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"yuthpong.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e2d.\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e1e\u0e07\u0e29\u0e4c","created_at":"2011/08/05 15:04:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/08/05 15:04:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/08/05 15:04:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/08/05 15:04:33 +0700","id":28987,"asset_file_size":46658}
  • Small_nr {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"nr.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e08\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e35\u0e1e","created_at":"2011/08/05 15:03:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/08/05 15:03:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/08/05 15:03:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/08/05 15:03:32 +0700","id":28986,"asset_file_size":50963}
  • Small_manerat {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"manerat.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e38\u0e19\u0e23\u0e32\u0e22\u0e44\u0e14\u0e49\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22","created_at":"2011/08/03 11:34:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/08/03 11:34:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/08/03 11:34:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/08/03 11:34:09 +0700","id":28903,"asset_file_size":22173}
  • Small_cutima2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cutima2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e38\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e42\u0e22\u0e07\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15","created_at":"2011/08/03 11:32:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/08/03 11:32:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/08/03 11:32:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/08/03 11:32:48 +0700","id":28902,"asset_file_size":34145}
  • Small_re28-6-54 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"re28-6-54.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19","created_at":"2011/07/12 16:03:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/07/12 16:03:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/07/12 16:03:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/07/12 16:03:18 +0700","id":28739,"asset_file_size":24217}
  • Small_yutthana1 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"yutthana1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d","created_at":"2011/07/12 16:00:51 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/07/12 16:00:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/07/12 16:00:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/07/12 16:00:52 +0700","id":28738,"asset_file_size":12304}
  • Small_tsompong {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Tsompong.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19","created_at":"2011/07/12 15:58:59 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/07/12 15:58:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/07/12 15:59:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/07/12 15:59:02 +0700","id":28737,"asset_file_size":9557}
ขนาดย่อ: