นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > jiraporn.kh

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_home4 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"home4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e19","created_at":"2011/09/30 08:47:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/09/30 08:47:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/09/30 08:47:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/09/30 08:47:46 +0700","id":30486,"asset_file_size":166703}
  • Small_home3 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"home3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e21\u0e38\u0e21\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23","created_at":"2011/09/30 08:46:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/09/30 08:46:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/09/30 08:46:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/09/30 08:46:35 +0700","id":30485,"asset_file_size":158486}
  • Small_home2 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"home2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","created_at":"2011/09/30 08:45:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/09/30 08:45:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/09/30 08:45:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/09/30 08:45:14 +0700","id":30484,"asset_file_size":136448}
  • Small_home1 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"home1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1e","created_at":"2011/09/30 08:43:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/09/30 08:43:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/09/30 08:43:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/09/30 08:43:37 +0700","id":30483,"asset_file_size":162926}
  • Small_bookplam {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"bookplam.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"plam","created_at":"2011/09/20 14:11:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/09/20 14:11:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/09/20 14:11:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/09/20 14:11:42 +0700","id":30295,"asset_file_size":95580}
  • Small_edition {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"edition.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e22","created_at":"2011/09/02 10:28:19 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/09/02 10:28:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/09/02 10:28:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/09/02 10:28:21 +0700","id":29685,"asset_file_size":41419}
  • Small_car {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"car.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e40\u0e07\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e02","created_at":"2011/08/13 16:26:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/08/13 16:26:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/08/13 16:26:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/08/13 16:26:50 +0700","id":29112,"asset_file_size":66029}
  • Small_civin {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"civin.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22","created_at":"2011/08/11 15:58:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/08/11 15:58:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/08/11 15:58:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/08/11 15:58:26 +0700","id":29081,"asset_file_size":99105}
  • Small_teera {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Teera.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22","created_at":"2011/08/05 15:06:24 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/10/09 09:25:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/10/09 10:02:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/10/09 10:02:07 +0700","id":28990,"asset_file_size":38883}
ขนาดย่อ: