นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > jiraporn.kh

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_microorganisms {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"microorganisms.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e01\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2011/09/30 14:07:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/09/30 14:07:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/09/30 14:07:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/09/30 14:07:18 +0700","id":30502,"asset_file_size":70546}
  • Small_gis {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"GIS.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e19\u0e40\u0e17\u0e28\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","created_at":"2011/09/30 14:04:07 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/09/30 14:04:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/09/30 14:04:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/09/30 14:04:12 +0700","id":30501,"asset_file_size":143786}
  • Small_genetic {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Genetic.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e21\u0e25\u0e07","created_at":"2011/09/30 12:06:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/09/30 12:06:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/09/30 12:06:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/09/30 12:06:51 +0700","id":30498,"asset_file_size":91211}
  • Small_beepollinator {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"BeePollinator.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e36\u0e49\u0e07","created_at":"2011/09/30 12:05:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/09/30 12:05:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/09/30 12:06:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/09/30 12:06:00 +0700","id":30497,"asset_file_size":168498}
  • Small_mushroom {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Mushroom.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e14","created_at":"2011/09/30 12:05:07 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/09/30 12:05:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/09/30 12:05:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/09/30 12:05:13 +0700","id":30496,"asset_file_size":117461}
  • Small_fungi {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Fungi.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e23\u0e32","created_at":"2011/09/30 12:04:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/09/30 12:04:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/09/30 12:04:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/09/30 12:04:26 +0700","id":30495,"asset_file_size":124571}
  • Small_diversity_aquatic {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Diversity_Aquatic.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e21\u0e25\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33","created_at":"2011/09/30 11:12:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/09/30 11:12:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/09/30 11:12:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/09/30 11:12:29 +0700","id":30494,"asset_file_size":548895}
  • Small_water {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Water.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e19\u0e49\u0e33","created_at":"2011/09/30 11:07:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/09/30 11:07:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/09/30 11:07:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/09/30 11:07:43 +0700","id":30493,"asset_file_size":142463}
  • Small_home5 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"home5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e22\u0e32\u0e21\u0e40\u0e0a\u0e49\u0e32","created_at":"2011/09/30 08:49:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/09/30 08:49:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/09/30 08:49:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/09/30 08:49:32 +0700","id":30487,"asset_file_size":171833}
ขนาดย่อ: