นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > jiraporn.kh

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_pic {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pic.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e23\u0e31\u0e27","created_at":"2012/05/04 15:44:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/04 15:44:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/04 16:01:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/04 16:01:52 +0700","id":34593,"asset_file_size":70874}
  • Small_coverpage {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"coverpage.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07","created_at":"2012/03/02 16:43:29 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/02 16:43:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/02 16:43:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/02 16:43:36 +0700","id":33958,"asset_file_size":566551}
  • Small_economic1 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"economic1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e42\u0e23\u0e04\u0e23\u0e32\u0e01\u0e02\u0e32\u0e27","created_at":"2012/01/31 16:02:48 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/01/31 16:02:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/01/31 16:02:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/01/31 16:02:50 +0700","id":33178,"asset_file_size":22967}
  • Small_ruminant-feeds1 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"ruminant-feeds1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e21\u0e25\u0e47\u0e14\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e21","created_at":"2012/01/31 16:02:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/01/31 16:02:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/01/31 16:02:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/01/31 16:02:09 +0700","id":33177,"asset_file_size":22236}
  • Small_zn1 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Zn1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e18\u0e32\u0e15\u0e38\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e01\u0e30\u0e2a\u0e35","created_at":"2012/01/31 16:00:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/01/31 16:00:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/01/31 16:00:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/01/31 16:00:52 +0700","id":33176,"asset_file_size":9908}
  • Small_flower {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"flower.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e23\u0e30\u0e40\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49","created_at":"2011/12/29 11:21:17 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/12/29 11:21:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/29 11:21:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/29 11:21:22 +0700","id":32530,"asset_file_size":49149}
  • Small_fingerling {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"fingerling.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e19\u0e34\u0e49\u0e27","created_at":"2011/09/30 16:35:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/09/30 16:35:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/09/30 16:35:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/09/30 16:35:05 +0700","id":30506,"asset_file_size":224407}
  • Small_orchid {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Orchid.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e25\u0e49\u0e27\u0e22\u0e44\u0e21\u0e49","created_at":"2011/09/30 16:16:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/09/30 16:16:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/09/30 16:16:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/09/30 16:16:25 +0700","id":30505,"asset_file_size":160163}
  • Small_soil {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Soil.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e34\u0e19","created_at":"2011/09/30 14:08:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/09/30 14:08:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/09/30 14:09:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/09/30 14:09:05 +0700","id":30503,"asset_file_size":143711}
ขนาดย่อ: